Eri Ministro rech Gobernación Francisco Rivas Lara, eri K’amal b’e Uwokajil Ajchajil Tinamit ri’ (PNC), Nery Ramos, xuquje’ ri K’amal b’e Uwokajil rech B’anow Tzukunik chi rij taq k’ax kamisanik ri’, Stu Velasco, xetatb’en k’ut pa le kanimaq’ij ri xkik’is uwach ri tijob’en ib’ xya’taj chi ke chi rij Ub’eyal Ub’anikil B’anow taq Tzukunem ri’.

Are wa’ ri uro’ retal b’anow tijob’enik ri’ chi rij Ub’eyal Ub’anikil taq Tzukunem xuquje’ rech Uk’isik uwach Ub’eyal Ub’anikil b’anow taq Tzukunik ri’, chi’ k’u ri’ xetatb’en wi e 100 chi eqa’lenelab’ e ajchajin tinamit ri’.

Pa le nimaq’ij ri’, eri k’ak’ taq eqa’lenelab’ ri’ xya’taj chi ke jun wujil rech loq’ob’al ib’ chi ke rumal ri taqawokajnel ya’olchajinik pa amaq’ ri’, che ri K’amal b’e rech ri PNC xuquje’ eri K’amal b’e rech Uwokajil B’anow Tzukunem chi rij taq k’ax kamisanik, rumal ri tob’anik xya’taj chi ke ri’ xuquje’ pa le tijob’en ib’ xb’an pa le tijob’al rech ri wokajil ajchajil tinamit ri’.