Eri ministro rech Gobernación rech Iximulew, Francisco Rivas, xub’ij iwir che “man qilom taj we jun tzijol ri’” chinaq taq wokajil e aj iximulew rech ri nuk’wokaj kamisanem che ri k’o kuwach ruk’ ri junachi’ mexicano Javier Duarte de Ochoa che ri xeta’n che rech xuwaj rib’ pa le jun tinamit ri’ k’a pa waqib’ ik’ chik ri’ xuquje’ are taqom uchapik rumal q’atb’altzij ri’, kab’ixik are k’o k’iyalaj b’anow k’ax xub’an chi la’ xuquje’ k’o b’anow elaq’ xub’an chi rij taq umeb’il le amaq’ la’.Aretaq xkub’isaj ub’ixik che ri jun ex gobernador rech Veracruz xe’utzukuj pa Iximulew ri’ “chinaq kechakun ruk’” che ri keta’m taj utzijolil jun achi’ ri’ che k’o k’ax ub’anom kanoq chi la’ México, eri Rivas xkub’isaj ub’ixik che RI UNIVERSAL che ri wokajil ajchajil tinamit aj iximulew k’o nimalajb’anow tzukunik kukoj che katzukuxik ri’ xuquje’ eri wokaj sak’ajil tzukunik kakiterenb’ej kij ri’ rech kakich’ob’o chinaq wokaj winaqil che ri xkita’ jun achi ri’”.Ri are upetik pa México, ri Duarte xok loq “pa jun awan b’e” pa Iximulew ajsik che ri Juyub’ tinamit rech San Marcos, pa k’ulb’a’t ruk’ Chiapas xuquje’ xk’oji pa jun ja k’olib’al e rachib’il ralk’uwal ri’pa tinamit rech Tecún Umán, ri k’o panoq chinaqaj le tinamit mexicano rech Ciudad Hidalgo, xcha’.Eri Duarte xchapik ri’ pa taq ko’kaq’ab’ q’ij kajb’al chi’ (jacha’ tane’ pa 21:00 retal kajb’al pa uk’u’x nimatinamit rech México) rech pa sábado 15 rech abril pa jun hotel k’o pa tinamit rech Panajachel. Xaq pa nimaq’ab’ pa domingo kanoq, pa ch’ich’ b’inisam pa taq nimab’e k’ut, xk’am loq pa Matamoros, rech xok pa jun ja tz’apib’al k’o chi la’ pa uk’u’x nimatinamit ri’ k’a te xel b’ik chi’ rech xk’am b’ik pa jun q’atb’altzij pa nimatinamit ri’ xuquje’ rech xya’ ub’ixik che, rech kataq b’ik pa jun q’atb’altzij mexicano rumal jeri’ xtaqan wi loq uchapik ri’ ri taqanel k’amal b’e rech ri nimatinamit la’.Eri Rivas, 43 ujunab’, xuk’ulaj panoq RI UNIVERSAL pa le jachakunib’al rech uchak patan ri’.

¿Jas che utzijol k’o chi rij rumal ri wokajil ajchajinem ri’ chi rij rokik loq ri Duarte pa Iximulew ri’”

—Ri are xok loq pa jun awan b’e, xuq’axaj loq ri k’ulb’a’t k’o chi kuxo’l ri México ruk’ México, xuquje’ xjaqib’ pa taq le juyub’ tinamit rech taq San Marcos, Retalhuleu ri’. Rech te k’u ri’ xk’oji chi’ pa taq le juyub’ rech Uk’u’x Nimatinamit Iximulew ri’ xuquje’ pa k’isb’al rech xuchap b’enam pa Sololá, chi’ k’u ri’ xchap wi loq. Pa San Marcos xjaqab’pa jun ja achochib’al ri’, ri xch’ob’otaj ri’ jaw chi’ k’o wi, xuquje’ rumal ri’ xta pa q’atb’altzij rech xtzukux upam ri’. Rumal ri’ eri q’atb’altzij xuya’ pa qaq’ab’ rech xaqatzukuj chi la’ k’ut xuquje’ k’o jujun taq q’alajisab’al xuk’utu che chi’ karaqataj wi xuquje’ ri katajin che ub’anik ri’. Eri b’anow tzukunik ri’ are xb’anik qaraj pa taq oxib’ pa kajib’ ik’ ri’.

¿Qab’ano che eri taqanel rech Iximulew reta’m ri’ che ri jun a Duarte ri’ uwam rib’ chi’”

—Jeri’. K’o utzijol ri’ xtaq ub’ixik loq kumal ri q’atb’altzij mexicanas kumal ri Wokajil Ya’olchajinik xuquje’ ri Q’atb’altzij rech México xuquje’ rech Iximulew ri’. Xkitaq chaqe rech kujtob’an kuk’ rech katzukuxik rech karaqatajik ri’. Are wa’ ri qas xchakuxik rumal ri Wokajil Sak’ajil Tzukunik rech ri Gobernación rech Iximulew ri’.

Pa uk’isb’al xq’axik pa uq’ab’ ri Wokajil Tzukunelab’ rech ri Ajchajil Tinamit ri’, rumal ri Interpol ri’, chi’ k’ut che ri kilotaj wi ri utzijol ri’.

¿Jachike tinamit rech San Marcos ri’?

—Pa le tinamit pa k’ulb’a’t rech Tecún Umán ri’. Pa jun ja k’olib’al, xaq ja rilik, pa tinamit ri’ xuquje’ chi’ k’ut kab’ixik karaqataj wiri’.

¿Chinaq ajchoq’e ri ja ri’?

—Are ri’ katajin rilik uch’ob’ik ri’ we kamik. Katajin uterenb’exik ri tzukunik chirij ri’, are ri’ ri kaqach’ob’ na chinaq xeta’wik xuquje’ rech kach’ob’ik jas che xk’oji chi’ pa juyub’ tinamit pa Iximulew ri’.

¿Rech te k’u ri’ xq’ax pa Juyub’ Tinamit rech Retalhuleu ri’?

—K’o jujun taq q’alajisab’al rech ri’ are ri’ xuk’ut qab’e rech kaqach’ob’o che ri jun achi ri’ xk’oji pa le juyub’ tinami rech Retalhuleu.

¿K’o tzukunik xb’an chi la’?

—Chila’ k’o ya’olchajinik tzukunik xkoj pa jujun taq k’olib’em ri’, rumal ri’ k’o jun tzijol xkub’isax uwach ri’, rech te k’u ri’ xojq’ax chik pa le Juyub’ Tinamit rech Iximulew ri’.

¿Jaw chi’ xuwaj ri wib’ pa uk’isb’al ri’ pa le tinamit ri’?

—Pa le tinamit rech San José Pinula (ri k’o panoq pa 22 kilómetros ikam che ri uk’u’x nimatinamit ri’), pa jun nimaja ri’, Eri Rivas xutzijol che pa jun nimaja ri’ k’o naqaj panoq che jun tz’apib’al kech ak’alab’ ri’ che ri pa le 8 rech marzo pa we junab’ ri’ k’o jun nim pora’n xk’ulmataj chi’ ri xekam wi e 41 chi taq alitom ri’.

¿Te k’u ri’ xb’e pa Sololá?

—Je’.

¿Xuquje’ xk’oji pa Antigua Guatemala pa le Juyub’ Tinamit rech Sacatepéquez ri’?

—Eri jun tzijol ri’ man qeta’m ta ri’ uj. Aretaq xopan pa Panajachel xulik b’ik pa uk’u’x nimatinamit rech Iximulew ri’.

¿K’o jun wokaj winaqil xkita’o ri jun a Duarte pa Iximulew?

—Tzij ne ri’ e k’o winaq xe’utzijob’ej ri’ xuquje’ e k’o winaq e aj iximulew xeto’n che rech xk’oji pa we tinamit ri’.

¿Ch’ob’om chik kuwach ri’?

—Ch’ob’otal chik kuwach ri’ xuquje’ tajin tzukunik chi kij ri’.

¿Ya’talil ri’ kaq’aj q’atb’altzij chirij jun achi’ rumal ri xub’ano?

—Kojtajin che rilik ri’. We kamik ri’ man k’ot tzijol kinnab’ijsan tane ub’ixik chi rij ri’ rech kilik we k’o b’anow k’ax xub’an chi’ rech kaq’aj q’atb’altzij chirij ri’.

Eri q’atb’altzij mexicanas xkib’ij pa domingo kanoq che ri Duarte e k’o winaq rech xik’ch’ich’ xeta’n che ri’…

—Man qaq’alajisam taj ri jun tzijol ri’. Tzij ne ri’ qeta’m che k’o xik’ch’ich’ qaraj e ukojom ri’ pa le xuwa’katik ri’, are wari’ qast qaq’aljisam tane. Are kaqeye’j eri q’atb’altzij kaqaj uj wexa’ k’o keta’m rech kakib’ij loq chaqe, rech kaqilo we tzij ri’.

Eri e rachib’il ri Duarte pa waqib’ ik’ e k’o ruk’ pa Iximulew ri’, ¿e winaq ri’ xe’utojo rech xechakun ruk’ e winaq ri’ kiminom kib’ pa wokaj b’anow k’ax ri’?

—E winaq ri’ che kak’iyom kichak patan ri’. Qaraj e winaq ri’ che ri man keta’m taj ub’anikil utzijol jun achi’ ri’ che xa’ uwam rib’ petinaq chi la’ México, che ri xeta’n che rech xepe loq. Chinaq molaj b’anol k’ax xeta’n che, are ri’ man qaq’alajisaj tane ri’.

Nota: José Meléndez – Diario El Universal-.

Fuente: <a href=”http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/22/van-por-red-que-apoyo-duarte-en-guatemala”>http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/22/van-por-red-que-apoyo-duarte-en-guatemala</a>