Pa jun nima upetib’al chi’ pa Iximulew, eri Secretario rech Ya’olchajinik pa Nimatinamit rech Estados Unidos, John Kelly, xuya’ ub’ixik che pa taq petinaq che uchomaxik ri’ chi’, are chi rij kiq’axaxik winaq pa taq amaq’ib’ ri’.

Eri Secretario Kelly xub’ij eri jun utaqim uwach kachomaxik pa le upetib’alil ri’ are chi rij ri nim taqanem taqom loq rumal ri K’amal b’e Donald Trump chi rij kiq’axaxik ri winaq pa taq amaq’ib’ ri’.

Pa taq le kachomax uwach ri’ are chi rij kiq’atexik kiq’axanik ri winaqil cho taq k’ulb’a’t juyub’ pa taq amaq’ ri’ rech maj pa usaqil ke’ok ta pa Estados Unidos ri’, are rech man kab’an ta k’ax chi ke taq ri winaq e ajq’axel ri’ xuquje’ rech ketzalix loq pa taq katinamit pa aninaqil ri’.

Chi rij k’ut ri winaq che ketzalix loq xuya’ ub’ixik ri’ che man k’ot e k’i winaq ketaq loq ri’ xuquje’ are kachomaxik rech kiq’atexik ri winaq e ajq’axel ri’ chi la’ rech man ke’oksax ta che itzel taq winaq ri’ xuquje’ rech man k’ot jun b’anow k’ax kakib’an chi’ ri’, xa’rumal qaraj e k’o e 4,500 chi winaqil e aj iximulew ri’ che k’o k’ax kib’anom ri’.

Aretaq eta’mim chik che ri 8.5 rech jujun taq lajuj winaqilal che ri e ajq’axel ri’ rumal rech kakich’ak kirajil ri’, eri nim patanel ri’ xub’ij che pa utinamit katerenb’ex ri’ ub’anik utz taq chak rech utz kek’oji ri e are ri’ chi’, are wa’ chomanik tajin kub’an ri Banco Interamericano rech K’iyemal xuquje’ ruk’ ri Unión Europea ri’.

Eri Secretario Kelly xub’ij che sib’alaj kachakun na rech kuwa’lijsaj ri kib’anikil ri winaq keq’ax pa taq amaq’ ri’ rech kub’sib’al keq’axik xuquje’ k’o pa usaqil pa q’atb’altzij ri’, rumal ri’ xb’an jun nim sik’inik chi ke ri winaq e aj iximulew rech man kakiya’ ta kib’ pa kamikal ri’ xuquje’ ri kalk’uwal aretaq kek’am b’ik kumal ri ajk’amal kech ri’.

“Eri nik’aj winaq kek’amow b’ik sib’alaj e jo’snel winaq ri’, ri e are man kakiloq’oj ta kik’aslemal ri winaq ri’, e ajb’anol k’ax kekamisanik ri’ xaq xu’ wiri’ pwaq kakil rij, e k’o k’i winaq e aj iximulew e qajinaq pa kiq’ab’ nik’aj b’anol k’ax chi ke ri’, k’o b’anom itzel taq b’anow chi ke, e k’o ixoqib’ b’anom k’ax chi ke kumal nik’aj winaq ri’ xuquje’ e k’o e kaminaq chi ke xa’rumal xkaj xeb’e pa nimatinamit naj ri’”, xcha’ ri Kelly.

Tajin k’ut kuk’am uq’ab’il uchak upatan ub’anom chi rij ri’ rumal ri K’amal b’e Morales pa le uya’ik nim utzilem chi ke ri winaq e ajq’axel ri’ xuquje’ eri uj uj winaq iximulew kow k’ut qana’o pa qanima’ ri loq’ chak patan ri’ rumal ri taqawokaj chi’ pa le uq’atexik ri b’anow itzelal pa taq wokajil ri’.

Man te ta wa’ ri nab’e upetib’al ri tat Kelly chi’ pa Iximulew ri’, petinaq chik ri’ aretaq xk’oji chi’ ri wokajil ajchajinelab’ rech ri Comando Sur, are ri’ e nab’ijnaq chi kuwach ri Fuerzas de Tarea, ri Tecún Umán, Maya – Chorti y Xinca, che ri tajin kechajin pa taq k’ulb’a’t juyub’ amaq’ ruk’ México, Honduras xuquje’ El Salvador, xuquje’ are rech ri Fuerza Especial Naval rech ya’olchajinik chuwi plow rech q’atenik awan kunb’alil chi’.

Eri Canciller Carlos Raúl Morales, xub’ij ruk’ ri upetib’al chi’ kaya’taj b’a’ uchuq’ab’il b’anow chomanik chi kuwach ri keb’ nimatinamit ri’ xuquje’ are rech b’a’ kawok uwach ri komonchomanik kumal ri Iximulew xuquje’ ri Estados Unidos pa le Utaqanib’alil ri K’amal Amaq’ Trump ri’, pa le nima ya’olchajinik pa taq nimatinamit ri’.