Eri b’anow keleq’axik winaq are ri’ jun b’anow k’ax ri tajin xqaj loq pa rajilab’alil pa taq le k’isb’al junab’ ri’, pa le 2016 k’o 28 chi b’anow elaq’ ri’ xk’ulmataj ri’ junam ri’ ruk’ jun 90% ri xqaj loq che chuwach ri xk’ulmataj pa taq le 2008 are chi’ xk’ulmatajik pa 200 ri’. Che ri 28 b’anow k’ax ri’ eri rajilab’al ri’ are pa jun 99% kajilab’al winaq xe’esax pa le k’ax ri’, rumal ri’ k’o 11 chi molaj b’anol taq k’ax ri’ xechapatajik xuquje’ k’o 92 winaq ri’ xechapik pa konojel chi rij ri’.

Eri Stu Velasco, Subdirector rech Investigación Criminal rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’, k’o ri’ jub’ik pa rajilab’al xqaj loq che jun b’anow k’ax keleq’axik winaq ri’, rumal ri kichak patan ri uwokajil ri Fuerza de Tarea rech ri Comando Antisecuestro rech ri PNC, ri kuya’o jun uchomaxik che ri uq’atexik jun b’anow k’ax ri’.

“Eri rajilab’al xqaj chi rij ri jun b’anow k’ax ri’ are xa’rumal k’o jun nim ya’olchajinik xb’antaj rumal ri Ministerio rech Gobernación ri’, ri uya’om jun nim chakub’al rech pa kiq’ab’ ri ajtzukunelab’ ri’ xuquje’ uya’om jun nim kino’jixik kino’jb’anik chi rij ri rech pa k’ak’ q’ijol ri’”, xcha’ ri Velasco.

Eri nik’aj b’anow k’ax ri’ xk’ulmataj pa le junab’ 2016 junam ri’ ruk’ ri jun 99% rech retalil kajilab’al winaq e k’aslik xetzalix chi b’ik pa taq kachoch ri’ xuquje’ are ri’ k’o nim tzukunik xb’an chi rij nik’aj b’anow k’ax rech xq’atex kuwach nik’aj b’anol k’ax ri’.

Pa ronojel ri b’anow k’ax keleq’axik ri winaq ri’ xb’antaj kowinem xetzoqopaxik rumal jeri’ xta chi kij ri’, we kamik k’o jun no’jb’anikil ya’tal uwach kuk’ ri Nimatinamit jacha’ México xuquje’ El Salvador, rumal k’ut eri ub’eyal b’anikil ri’ kuk’am kichomab’al ri winaq e ajchomanelab’ rumal are sib’alaj utz ub’anikil rech uq’atexik ri b’anow k’ax ri’.

Pa taq nik’aj chik q’ijol ri’ are sib’alaj rajawaxik kib’an kesaxik ri winaq pa k’ax ruk’ jun utzalaj ub’anikil ya’olchajinik kumal ri e ajchajin tinamit ri’ pa keqale’nib’al ri Comando Antisecuestro.

“Eri uwach b’anow kichapik rech keq’atexik ri b’anol k’ax are kumal ri’ ri jun nim wokaj ajtzukunelab’ ri’, rumal ri k’o nim kino’jb’al kichuq’ab’ ya’talil ri’, ri kuya’ pa saq rech k’o winaq kakesaj pa k’ax ri’, rech katzukuxik ri winaq k’o pa k’ax ri’, rech keb’e resaxik pa k’ax ri’, rech ke’ok pa taq le k’olib’al keraqataj wi, rech k’o kub’sib’al kik’u’x ri rachalal ri winaq k’o pa k’ax ri’”, xcha’ ri Velasco.

Che ri 28 chi b’anow keleq’axik winaq ri’ rech pa le k’isb’al winaq ri’, e k’o 8 chi ke xe’esaxik pa jun nim ya’olchajinik tzukunik xb’an kumal ajchajil tinamit ri’ xuquje’ e k’o e 20 xe’esax pa k’ax ri’ aretaq xchomax kesaxik pa kiq’ab’ nik’aj b’anol k’ax ri’.

Xoqxa’nixik ub’ixik ri’

Eri nab’e uwach chomanik chi rij ri b’anow k’ax ri’ chi ke ri winaq tinamit e aj iximulew, are rajawaxik kaya’ ub’ixik chi ke ri e Ajchajil Tinamit xuquje’ pa le Ministerio Público pa aninaqil ri’, xuquje’ kaya’ una’tixik che xuquje’ ya’talil kaya’ loq ub’ixik pa le 110, pa le 1561 xuquje’ pa le 1574 rech k’o ya’b’al no’jinik kya’ panoq rumal jun eqa’lenel rech ri PNC che ri reta’m jas le kab’anik aretaq wexa’ k’o winaq keleq’axik jacha’ ri b’anow elaq’ toq’inik pwaq rech kaq’atexik ri’, xcha’ ri Velasco.