Sib’alaj xmajtaj ri ya’olchajinem winaqilal ri’ pa we amaq’

Eri ya’olchajinem katajin ri’ are la’ rech ya’b’al uchuq’ab’ ri chajinem winaqil pa tinamit, rumal ri’ we kamik pa le nimaja rech riqb’alil pa le Rachoch ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), xmolin kuk’ ri taqanelab’ rech ri jalajoj kuwach wokajil ajchajil tinamit xuquje’ rech taq comisarías rech pa we amaq’, chi’ k’u ri’ eri q’atb’al tzij rech ri Ministerio rech Gobernación xkitaq k’ut jun nim b’anoj chakunem ya’olchajinik ri’ rech uq’atexik ri b’anoj k’ax chi ke ri winaqil e aj iximulewal ri’.

Eri Carlos Franco Urzúa, Viceministro rech Seguridad, ruk’ ri K’amal b’e José Antonio Tzuban Gómez, K’amal b’e ri’ xuquje’ kuk’ konojel ri utaqanel ri Subdirección ri’, k’o jun q’ij utz chak xkib’an ri’, are chi’ xkitaq ub’anik pa komon ri’ kuk’ ri gobernadores rech taq tinamit rech ya’b’al uchuq’ab’ ri q’atenik b’anoj k’ax ri’.

Rumal wari’ eri Viceministro, Carlos Franco, xtaqon chi ke ri reqa’lenelab’ ri PNC rech kakib’an jun utzalaj chak ya’olchajinem ri’, pa utzilem jikomal chi ke ri winaqil rech k’o jun utzalaj b’anoj chajinem ri’.

 “Eri ki’kotemal ri’ are la’ kub’an utz che ri chajinem ri’, rumal k’ut eri uj kaqaj kaqab’an jun utzalaj ilonem chajinik winaqilal ri’”, xcha’ ri taqawokajnel ri’.

Eri xtaq ub’anik ri’ are rumal ri Ministro rech Gobernación, Gendri Reyes rech kaya’ uchuq’ab’ ri ub’e’al chajinem winaqil kumal e ajchajil tinamit ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción