Eri Viceministro rech Ya’olchajinik, Ricardo Guzmán xopan pa jun molinik xsik’is wi rumal ri bancada rech Acción Ciudadana, ruk’ ri diputado Sergio Celis, rech xktzijoj ri ya’olchajinik katajin ub’anik pa taq le juyub’ tinamit rech Sacatepéquez. “Eri qas kaqaj uj are kaqaya’o ub’ixik jas ri jub’ik jastaq chokonsab’al kojtajin che ukojik pa le ya’olchajinik ri’. Kojtajin che uchomaxik ri’ ruk’ ri Ministerio rech ri Defensa chi rij ri ya’olchajinik ri’, konojel k’ut ri e taqawokajil ketajin che ri b’anoj chomanik ri’ rech ri ya’olchajinik pa juntir ri’ rumal ri’ are ri qeqle’mnik ri’, rumal ri’ kojtajin che rilik che rajawaxik ri ya’olchajinik pa juntir ri’ rumal are ri’ qachak patan ri’”, xcha’ le tat Guzmán ri’. Rumal ri’ k’o ch’ob’onik katajin ri’ chi rij.

Eri viceministro ri’ xuya’ utzijol che ri K’amol b’e rech ri Planificación Estratégica rech ri Wokajil Ajchajil Tiamit (PNC), are xk’oji chi’ ri Ukab’ K’amal b’e, rech xk’oji che rilik ri ya’b’al komon tob’anik chajinik ri’ kumal taq ri comisarías e rech ronojel Amaq’il Nimatinamit ri’, chi’ pa le juyub’ tinamit rech Sacatepéquez, rumal ri’ ketajin che ri ch’ob’onik chi rij rech kakilo jas che chokonsab’alil kakikojo chi’. “Emu wa’ we k’o kak’ulmataj kojpa’ pa Sumpango, k’o ri jun nim ch’ob’onik kab’an chi rij taq ri makaj b’anoj k’ax b’anoj chi’ ri qaraj katajin unimirik ri’ rech kaq’atexik uwach ruk’ ri chajinem tzukunik chi rij ri’. Rumal k’u ri’ k’i uwach ri chomanem katajin chi rij ri’ kojpa’ rech k’o ya’olchajinik ya’talil pa le Awas Q’ij ri’” xcha’ ri Viceministro rech Seguridad ri’.

Rumal k’u ri’ eri Achb’ilinel K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’, Carlos Lemus Alvarado, xkub’isaj ub’ixik che pa komon ri’ ub’antajik ri ya’olchajinik pa le juyub’ tinamit ri’ xa’rumal chi’ qas tajin kak’ulmataj wi ri b’anoj k’ax ri’ xuquje’ rumal ri’ konojel ri eqa’lenelab’ ajchajil tinamit ri’ ketaq pa ya’olchajinik chi’ rech kakib’inisaj uwach ri chajinik kakib’an pa komon chi’, kuk’ ri e ajchajil amaq’il ri’ rech q’atenik b’anoj k’ax ri’.

Nota: Carlos Hernández.