Arech rech b’a’ taqim uya’ik pa komonchak rech ub’anik utz che ri ya’olchajinik pa Chinautla, eri Viceministro rech Q’atel K’ax, Axel Romero xmolin k’ut ruk’ ri ixoq Ajkalte Beatriz del Cid, ri q’atb’altzij rech taq ri Subdirecciones rech Q’atel k’ax, ri rech Tecnología xuquje’ ri Comisaría 12 rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’.

Are wa’ ri keb’ molin ib’ xb’anik chi rij ub’eyal cholchak rech b’anow chomanik pa le tinamit ri’ rech q’atel k’ax ri’, xcha’ ri Viceministro Romero ri’.

Rumal ri’ eri Urox Viceministerio katob’an ri’ ruk’ ri cholchak rech k’ak’al winaq ri’ xuquje’ ri ukojik ri komonb’al pa tinamit ri’ rech q’atel b’anow k’ax ri’, xuquje’ are rech kano’jixik uya’ik uno’jib’alil rech kakojik ri wokajil esab’al achib’al taq rech chajinik ri’, chi’ k’u ri’ xchomataj wi kanoq ri ub’im utam uwach ri Ajkalte del Cid ri’.

Chi rij wari’ eri patanel xutzijoj ri’ eri b’anow chomanik kuk’ ri q’atb’altzij chi’ are ri’ le qas utz ub’anik rech keta’maxik ri’ chi rij taq ub’anikil ri ya’olchajinik ri’ pa taq le tinamit xuquje’ eri qab’antajik ri’ uj q’atb’altzij chi’ are rech kaqilo rech kanimaxik kakojik ri cholchak rech q’atel k’ax ri’ rumal ri’ taq ri wokajil ajchajil tinamit ri’ rech ke’uchajij ri winaq pa komon ub’anik ri’ kuk’ ri q’atb’altzij chi’.

Xuquje’ are ri’ katob’an ri’ ruk’ ri Q’atb’altzij ruk’ ri cholb’al rech ujamik uwach taq ri jamalil rech uxulanib’al pa tinamit ri’, ruk’ kichuq’ab’il ri wokajil ajchajil tinamit pa taq tinamit ri’.

Rumal ri’ eri Ajkalte del Cid ri’ xuya’ ub’ixik che xuraq juntir uwach utob’anik ri Urox Viceministerio ri’, xuquje’ ri kech ri e ajchajil tinamit ri’ rech ri programa Escuelas Seguridas xuquje’ xmajtaj ukojik ri retal taq tijonem rech ajedrez xuquje’ ri rech reta’maxik b’ixonem kumal taq ri alab’om alitom ri’.