Pa le jo’ob’ uwach taq ub’eyal chomanik ri’ xb’an ri K’uttijonem rech pa junab’ 2015, pa le Yab’al Ilonem rumal ri Naciones Unidas rech ri K’iyemal (UNDAF), eri ukab’ taqawokajnel rech q’atel b’anoj k’ax ri’, Axel Romero xtotab’enik pa le riqb’al ib’ chomanik chi rij ya’olchajinik chi’.

Rumal b’a’ uwach ri ub’eyal chomanik ri’ xuquje’ xk’oji chi’ ri Romero, eri UNDAF eri kuchakuj are ri K’iyemal ri’, ri K’iyemal Winaqil, Q’atoj tzij ruk’ k’i uwachil, ri xetaxik uwach kumal taq ri wokajil chakub’al rech ri’.

Eri xchomatajik ruk’ ri xtaq kanimaxik ri’

Aretaq xk’is ri uq’ij chomatalik rech ri uya’ik ub’ixik taq, eri molaj chomanelab’ xkijacho ri k’isb’al xchomataj chi’ pa le k’olib’alil kub’sib’al k’u’x ri’ xuquje’ ri maj b’anoj k’ax kab’an chi’ ri’, chi’ k’u ri’ xya’taj ub’ixik pa unimalil ri chakum chik rumal ri ya’olchajinik chi’, xuquje’ are la’ k’o nim kupatanij pa juntir ri’ xuquje’ ri ub’insam uk’ub’saxik uwach ri’ rumal le uchak upatan ri UNDAF ri’, xuquje’ are rajawaxik kajunumisax uwach ri utzijob’exik kumal taq ri wokajilal ri’ pa le yab’al ub’ixik chi rij taq uwachtzijonem chomanik chi rij ya’olchajnik (chi rij chakub’al rech, chi rij taq ub’anikilem, chi rij taq ropanb’alil ri’).

Xuquje’ sib’alaj xya’ katzijoxik ri molaj ajchomanel ri’ che are rajawaxik jun tijob’al chuq’ab’ chi rij ri’ pa jun uchomaxik pa komon taqawokajil chi rij le ropanb’al ri ya’olchajinik ri’ chi’ xuquje’ pa le xtaqik unimaxik are ri’ xta’ik rech kanuk’b’axik uya’ik pa jech’b’anik ub’ixik ri’ are rech kapajik uwach ri b’anoj k’ax b’anom chi ke taq ri ixoqib’ e mayab’, garifunas, Xincas, e Winaq Mosab’ ri’ (ri winaq sib’alaj keraqataj pa k’axk’olil ri’), rech kek’oji pa loq’oxik ri ixoqib’ ri’ rech kakoj jun chakub’al patan chi ke ri’ rech uwa’lajisaxik pa komon taqawokajil ri’.