Ruk’ uq’ojomanik ri Q’ojomanel Kaibil Balam xuquje’ ruk’ ri Mariachi rech ri Ministerio rech Gobernación, xkimaj jun molaj uwach ri ilb’anik chi’ pa le ch’ab’enik xb’an pa le Sub-Dirección General rech Salud Policial, pa le uq’ijol le Ub’elej ujunab’ chik ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), chi’ k’ut xtotab’in wi ri Viceministro Administrativo rech Gobernación, Mario René Álvarez, xuquje’ ri K’amal b’e rech ri PNC ri’, Nery Ramos.

Pa le taqawokajil ri’ k’o jun utzalaj ja kununib’al winaq ri’, xuquje’ e k’o e ajkunanel chupam ri’ le kakiya’o le ilonem chi ke ri e 35 mil eqa’lenelab’ rech ri PNC ri’, xuquje’ rech ke’ilon chi ke ri kachalalil ri’.

Eri yab’al ilonem kakiya’o are wari’: b’anoj kunanem pa juntir uwach ri’, yab’al ilonem pa aninaqil, k’o kunanik chi ke ak’alab’ ri’ xuquje’ k’o kunanik rech eyaj kakoj ri’ chi’.

Eri Álvarez xe’ukowij chi ke konojel ri e ajkun xuquje’ chi ke ri eqa’lenelab’ rech ri PNC rech kakiterenb’ej uya’ik tob’anik chi ke ri achalalil ri’ xuquje’ xumaltyoxij xwokik jun loq’ kub’sib’al ya’olchajinik ri’.

 “Eri ja kununib’al ri’ k’o uk’u’xal yab’al tob’anik kuya’ chi ke ri kachalal ri eqa’lenelab’ ri’.

Kaqaterenb’ej b’a’ ub’anik ri chakunem ri’, maltyox b’a’ rumal tajin kiwok uwach jun loq’ ya’olchajinik ri’ xuquje’ are utz kaqilo kichak patan ri eqa’lenelab’ rech ri PNC ri’ xuquje’ are kujtajin che reyexik kayakik jun ja kununib’al winaq ri’ xuquje’ rech k’o chokonsb’al chakub’al kaya’ che ri Ja kununib’al ri’”, xcha’ ri Álvarez.

Eri K’amal b’e rech ri PNC, Nery Ramos, xumaltyoxij ri tob’anik xya’taj chi ke ri eqa’lenelab’ ri’ rumal are la rajawaxik chi ke.

“Ya’tal b’a’ pa uq’ijolil che ri taqawokajil ri’ chi rij le k’i uwach uchakum chik, kojpa’ b’a’ ri k’uttijonem chi ke ri ajchajil tinamit ri’, xuquje’ rumal kiq’atexik ri b’anoj k’ax ri’, xuquje’ rumal le tijob’enik chi ke ri eqa’lenelab’ ajchajil tinamit ri’”, xcha’ ri Ramos.

Ri xuquje’ k’o nimalaj maltyoxinik xuya’ chi ke ri q’atb’altzij rech ri Minsiterio rech Gobernación ri’ rumal ri le yab’al pwaqil tob’anik le xya’ ri’.

Eri ukab’ k’amal b’e rech ri ja kununib’al rech ri PNC ri’, Jorge Mario Cifuentes, xub’ij che are uchik’om ruk’ ri Ja kununib’al rech ri PNC ri k’o jun utzalaj uwokib’alil ri’ kojpa’ le rajawaxik che.

Rumal ri’ ri are xub’ij che sib’alaj kaki’kotik ruk’ le kichak kipatan ri e ajkun chi’ xuquje’ ruk’ kichak ri ixoqib’ e ajkun kechakun chi’ pa le yab’al ilonem chi ke ri eqa’lenelab’ kuk’ ri kachalalil ri’.

Xuquje’ are wa’ xe’opan che rilik chi’ pa le Ja kununib’al ri’, chi’ k’u ri’ eri q’atb’altzij xkiya’ pa k’utik che le ub’anikil usaqib’alil chi ke ri e yowab’ keraqataj chi’.