Xchapataj jun achi rumal reqam b’i che’ qupim maj pa usaqil ri’

K’o jun winaq xriqitaj ri’ aretaq uk’amom pa jun ch’ich’ ub’inisam b’i nojinaq b’i chi che’ qupim ri’ maj uwujil uk’amom b’i ri’.

Are k’ut a Miguel Sipac Mas 38 ujunab’ pa jun ch’ich’ ub’inisam uk’amom b’i ri che’ qupim rech jun che’ ub’i’ Volador xuquje’ Plumillo maj uwujil rech uk’am ri’ rumal k’u ri’ xk’am b’i pa Q’atb’altzij rech ri tinamit Chicacao Suchitepéquez ri’.

Are wa’ xb’antaj kumal ri reqa’lenelab’ ri Wokajil Ajchajil Ulewal K’ache’laj (DPRONA) rech ri wokajil ajchajinelab’ rech Escuintla ri’ pa le kiómetro 135 nimab’e kab’e pa Pacífico ri’.

Noticias Recientes