Xchapataj loq jun ajb’anol k’ax ub’i’ “El Patojo” rumal ri Unidades rech Investigación ri’

Pa jun b’anoj komonchakunem kumal le reqa’lenel ri Comisaría 13 ruk’ ajtzukunelab’ ri Ministerio rech Gobernación ri’ xekowon che uchapik ri jun extraditable kab’ixik ub’i’ Cristhian Renato Rodríguez Gallardo alias “El Patojo” 46 ujunab’ ri’ xuquje’ jun chik ub’i’ Nelson Anibal Sian Trujillo 51 ujunab’ ri’, kab’ixik are xchap loq pa le avenida Reforma zona 9 ri’, aretaq sib’alaj xterenb’exik pa le diagonal 6 xuquje’ 10 calle pa zona 10 ri’.

Eri Pablo Castillo, Rajtzijolinel ri Ministerio rech ri Ministerio rech Gobernación xub’ij che ri jun b’anol k’ax ri’ ub’i’ kab’ixik “Patojo” are taqom loq uchapik rumal ri Estados Unidos rumal maj pa usaqil poq’san pwaqil, xuquje’ rumal are xuk’ut jun pasaporte venezolano k’o pa ub’i’ Jose Fabio Perón Arango aretaq xchapik, ruk’ wa’ are xraj xjo’san chi kech ri q’atb’al tzij e aj iximulew ri’, rumal k’ut are xilik ri tzijol ri are pa le dispositivo MI3 rumal ri’ xch’ob’otaj uwach.

 “Eri q’atb’al tzij ketajin che b’anoj rilik utzijol ri a Rodríguez Gallardo ri’ wexa’ xraj xuk’ex rilik rachib’al ri’ rumal k’ut k’o tech’om che upalaj xuquje’ pisom pa atz’iyaq upalaj ri’, are la’ tajin na le rikik ri’, rech kilik wexa’ k’o xkunax che uware ri’”, xcha’ ri Castillo.

Ruk’ uchapik jun winaq ri’ kab’ixik che ri nik’aj e ajb’anol k’ax ri’ sib’alaj kakaj kakikoj kib’ che jun chik winaq ri’, are la’ sib’alaj tajin utzukuxik rilik ri qas rachib’al rumal ri Ministerio rech Gobernación ri’ xuquje’ rumal ri’ PNC.  

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción