Eri Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, xk’oji pa le nim chomanik ri xuya’ wi utzijoxik che e k’o 8 winaq b’anol k’ax elaq’nik xkimol pwaq maj pa usaqil ri’, rumal ri’ k’o waqib’ tzukunik xb’antaj ri’ pa jalajoj taq k’olib’emal ri’, pa le tzukunik ri’ e 50 eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), kuk’ ri q’atb’altzij rech ri Ministerio Público ri’.

Eri xechapatajik e are ri’: a Elkar Francisco Gil López, a Meredy Yanette Carrera España, a Víctor Enrique Camposano Avila,  a María Del Carmen  a Camposano Avila, a Haidee Guevara González, a Clemente Hernández Pablo, a Jonnathan Alexander Reyes Posadas, xuquje’ a Francisco Waldemar González Echeverría ri’.

Eri xya’taj ub’ixik rumal ri Intendencia de Verificación Especial (IVE), eri nik’aj b’anol k’ax ri’ k’o kajib’ empresas xaq ub’ixik ri’ xkikojo rech xkiq’axaj chupam ri’ Q 32.48 millones chi pwaqil ri’ pa le nab’e q’ij rech ik’ marzo k’a pa le 29 uq’ij rech ik’ agosto rech 2012 ri’.