E k’o 35 chi eqa’lenel ajchajil tinamit e k’o ixoqib’ xuquje’ achijab’ ri’, rech ri Subdireccion General rech Q’atel B’anoj k’ax pa amaq’, ri ketijox ri’ pa jun k’uttijonem rech uch’ob’ik ukojik ri k’amoj ub’eyal chak pa taqawokajil rech q’atel k’ax ri’, chi rij Ub’anikil Tijonem rech Q’atel k’ax ri’ ya’tal chi ke ixoqib’, chi ke taq ak’alab’ xuquje’ chi ke e tat nan ri’.

Eri b’anoj tijonem ri’ are xb’an pa le Edificio Edyma, pa oxib’ q’ij pa we ik’ ri’. Eri ub’anikil tijonik ri’ are k’o oxib’ uwach ri’, eri nab’e are chi rij Ajawam ib’, eri ukab’ chik are chi rij Uwach taq B’anoj k’ax kaq’atexik xuquje’ eri urox uwach chik are chi rij ub’anikil kichak e ajchajil tinamit.

Eri wujilal etab’al b’anoj are taqim uq’atexik uchupisaxik uwach b’anoj taq k’ax chi ke ixoqib’ ri’. Eri b’anoj tijonik ri’ are pa komonchak ruk’ ri Subdirección Genera rech Q’atel k’ax pa le uchakunik ri Jachakunb’alil rech K’utuyeb’al Junamil rech xuquje’ruk’ utob’anik ri Nimajachakunb’al rech ri Naciones Unidas rech Q’atenik Awan kunb’alil ruk’ Q’atel b’anoj k’ax ri’ ub’i’  -UNODC- ri’.