Xkoj ri k’ak’ K’amal B’e rech ri PNC rumal ri q’atb’al tzij rech Gobernación

Paq’ij jueves, eri Ministro rech Gobernación, Byron René Bor Illescas, xukoj ri k’ak’ k’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC).

Eri Comisario General xuquje’ licenciado rech Criminología xuquje’ Criminalística xuquje’ elinaq loq pa le 6a. promoción rech curso básico rech agentes, Adal Hamilton Rodríguez Najarro,   xkoj che k’ak’ K’amal B’e rech ri PNC, ri xkoji kanoq che K’amal Be’ ri’.

Eri Comisario General ri’ k’o 23 junab’ chik k’o che upatan pa le wokajil ajchajil tinamit xuquje’ xk’oji che Taqanel ri División Especializada rech Investigación Criminal (DEIC) xuquje’ che Subdirector rech Investigación Criminal (SGIC) ri’.

Eri Comisario General xuquje’ licenciado rech Ciencias Policiales ri’, resam jun Especialidad rech Policía Comunitaria, David Estuardo Custodio Boteo ri’, k’oji kanoq che Director General adjunto rech ri PNC; elinaq pa tijonem ri’ pa le 2ª promoción rech taq Oficiales ri’, xk’oji che upatan pa taq ri comisarías 12 xuquje’ 21, División Especializada rech Investigación Criminal (DEIC) xuquje’ ri División Nacional Q’atenik taq Pandillas (Dipanda) ri’ pa k’isb’al, xk’oji kanoq che Subdirector General rech Operaciones ri’.

Xk’oji kanoq rech Custodio Boteo xuquje’ k’ojinaq che k’ak’ Subdirector General rech Operaciones ri’, che Comisario General xuquje’ licenciado rech Ciencias Policiales, k’o u’Especialidad rech Policía Comunitaria, Donaldo Abel Juárez Fuentes ri’, 23 junab’ chik k’o che upatan, erilaq’ pa tijoxik rech ri 6a. promoción rech ri tijonem rajwaxik chi ke e ajchajil tinamit, xchakunik pa taq ri comisarías 13, 14, pa Distrito Sur xuquje’ pa Inspectoría General ri’.

Eri xekoj ri’ k’o nim keta’mab’al kich’ob’om rech kek’oji che comisarios pa le wokajil ajchajil tinamit xuquje’ pa le ya’ik uchuq’ab’ ri chak ri PNC. 

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción