Xmajtaj ri nab’e tijonem rech Navegación Terrestre xuquje’ ukojik ri GPS ri’

Are wa’ uwach ri b’anoj ya’olchajinem tzukunik taqom ub’anik rumal ri k’amäl b’e Amaq’ Alejandro Giammattei xuquje’ rumal ri’ ministro rech Gobernación David Napoleón Barrientos xuquje’ ri quinto viceministro, Fernando Rodas, rumal ri’ xmajtaj ri nab’e nab’e tijonem rech Navegación Terrestre xuquje’ rech ukojik ri Sistema rech Posicionamiento Global (GPS) ri’. Eri loq’ ilb’anem ri’ are xb’antaj pa le rachoch ri Escuela Centroamericana rech Entrenamiento Canino (ECEC), rech ri Subdirección General rech Q’atenik Awan Kunb’alil (SGAIA) ri’.

We k’uttijonem are kanajtib’ jun ik’ ri’, rech ketijoxik e juk’al keb’ chi achijab’ xuquje’ keb’ chi ixoqib’ ri’, xuquje’ e k’o e oxib’ chi hondureños chi ke ri’.

 “Eri uchak patan ri ministro Barrientos are la’ tajin kuloq’aj uwach kichak ri e ajchajil tinamit, rech kuya’ uchuq’ab’ ri b’anoj kichak patan xuquje’ rech pa amaq’el kek’uttijoxik; are wa’ rech k’o utzalaj taq chak patan kakib’an ri e ajchajil tinamit, rech kakikub’isaj ri ya’olchajinem chi ke ri winaqil, jeri’, pa le q’atenik awan kunb’alil xuquje’ ri k’ayin awan jastaq aduanero ri’”, xcha’ ri nim patanel.

Sib’alaj xuya’ ub’ixik are wa’ ruk’ utob’anik ri Estados Unidos pa le uchak patanil ri INL ri’, che ri katob’an pa le b’anoj ch’ob’otal chak ri’, rech kakowix kaq’atexik ri narcotráfico ri’.

 “Ruk’ uwi’ tijonik ri’, eri Wokom Taqawokaj rech Iximulew xub’ij k’ut che kutz’apij kib’e kaq’axik ri awan kunb’alil pa we Amaq’ ri’”, xcha’ ri Rodas.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción