Eri Licenciado Juvell Stuardo de León, are xok che k’ak’ k’amal b’e rech ri Wokajil Japache’ ri’, rech xok pa uk’exel ri Nicolás García Fuentes, jeri’ xuya’ ub’ixik ri ajtzijolinel rech we wokajil ri’ Rudy Esquivel.

Eri De León are kuya’o uterenb’exik ri cholchak rech ya’olchajinik ri’, rech kuya’o uchuq’ab’ xuquje’ rech kuterenb’ej ukojik ri k’ak’ taqanem pa wokajil japache’ ri’, pa le katajin wi che upatanixik ri Ministerio rech Gobernación.

“Eri k’ak’ K’amal b’e ri’a rek’o chik 16 junab’ katajin pa chak patan pa tinamit ri’. Ri are xchakunik pa le Ministerio Público lxuquje’ k’o ub’eyal no’jinik uya’om pa le Ministerio rech Gobernación ri’” xcha’ Esquivel ri’.