Are rech b’a’ xq’atexik ri b’anoj ch’oj chi’ pa Santiago Antitlán, Tz’oloja’ ri’, eri q’atb’altzij rech ri Ministerio rech Gobernación, k’o jun nim chomanik ketajin che ub’anik chi’, rech man k’ot chik ch’ojinik kab’an chi’ kumal ri winaqil ri’ kojpa’ ri xb’antaj chaq’ab’ pa lunes kanoq k’a pa nik’ajir q’ij pa martes kanoq, ri xa’rumal k’u ri’ e kab’lajuj chi eqa’lenelab’ chajin tinamit rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) chi’, ri k’o e kajib’ chi ke xesakataj ri’.

Eri viceministro rech seguridad, Elmer Sosa, xuya’ ub’ixik che ri molin ib’ chomanik chi’ are rech katatab’exik kitzij ri winaq tinamit chi’ xuquje’ rech kilik we kek’oji na ri PNC chi’ we kek’oji ta chik ri’, rumal juntir ri kachoch kik’olib’al chi’ ruk’ keb’ auto patrullas xk’atisax ri’.

“Xunimaxik juntir ub’anikil ya’olchajinik chi’, k’a maja’ ri’ xetaq b’ik ri jun nim wokajil ajchajil tinamit chi’, aretaq xe’opan che kesaxik ri e kab’lajuj eqa’lenelab’ ri e taqom pa le subestación chi’, ri xe’esax b’ik chi’. Eri molaj ajchajinelab’ xe’opan chi’ rech xakesaj ri kachib’il chi’ te k’u ri’ xel b’ik chi’. Eri xaqachomaj uj are man rech taj b’anoj k’ax ri’, xaq xu’ wiri’ man utz ta rilik eri ukamikal ri ajk’ayinel chi’” xcha’ le Sosa.

Eri taqanel k’amal b’e wokajil ajchajil tinamit, Nery Ramos y Ramos xuya’ utzijol che ri k’o pa kiq’ab’ ri e are pa aninaqil ri’ are xkichapo ri jun itzel eqa’lenel ri xk’aqowik ri ajk’ay chi’ xuquje’ xuta’o che ri Inspectoría General, rech kuchomaj ri jun b’anoj k’ax ri’ rumal ri jun eqa’lenel ri’.

“Eri jun eqa’lenel xub’an ri k’ax ri’ ri are karaqataj k’ut pa uxulanem ri’ are ri’ ri utzijol ri’ ri reta’m ri are we kamik ri’, che e tijom tzam xopan pa le k’ayib’al ri’ ri xyaq’oj wi ruk’ ri ajk’ay chi’ xuquje’ rumal ri’ xresaj ri uk’aqb’al rech xuk’oj chi’, te k’u ri’ ri winaqil chi’ xkimaj ri b’anoj ch’ojinik chi’, rech xkich’ayo” xcha’ ri Ramos y Ramos.