Eri K’amow ub’e ri Wokajil rech Q’atel k’ax rech ri Comisaría 41 k’o pa Xe’laju’ chi’ xya’taj wi’ kch’ak’ob’al ri ak’alab’ che ri xkich’ak pa le b’anow achib’alil pa le ub’antajil ri’ “Jas le b’iw ub’ixik kakib’an ri ak’alab’ pa le uwokik ri Joremal pa Iximulew ri’”.

Eri ilb’anik ri’ are xb’an pa le upam le nimaja k’o pa le caserío Nueva Santa Rosa, pa Colomba Costa Cuca pa Xe’laju’.

Eri q’atb’altzij rech ajchajil tiamit xkib’ij che ri ak’alab’ xetatb’en pa le b’anow utzalaj taq achib’alil jacha’ le q’atom pa le b’anow etz’ane ri’, ub’i’ “Jas le b’iw ub’ixik kumal ri ak’alab’ pa le uwokik ri Joremal pa Iximulew ri’”, rech ri Escuela Oficial Rural Mixta ri k’o chi’.

Pa le ub’anik le nimalaj etz’anem ri’ xtob’an chi rij ri’ le Oficina Municipal rech taq Ak’alab’ xuquje’ kech Alab’om Alitom rech ri tinamit rech Colomba xuquje’ rech ri komonb’al COCOPRE ri k’o chi’.

E nik’aj ilb’anik ri’ are k’o chupam ri uchak patan katajin rumal ri Ministerio rech Gobernación xuquje’ pa are rech pa le unimaxik ri nab’e Uk’u’x uwach rech Q’atel b’anow k’ax pa Tijob’al ri’.