#YoDenuncio XCHAPATAJ PA BAJA VERAPAZ JUN ACHI WALTER SICAL OROZCO, AJB’ANOL K’AX CHE JUN ALAJ ALI PA SAN MARCOS RI’

Eri Ministerio rech Gobernación pa jun nimalaj tzukunem ya’olchajinik xub’ano, xkowin k’ut xchap loq jun achi ub’i’ Walter Daniel Sical Orozco 27 ujunab’, ajb’anol k’ax che jun ala ali.

Eri tzukunem ya’olchajinik chi rij ri’ are xb’antaj kumal reqa’lenel ri Subdirección rech Investigación Criminal ri xkib’an ri’ rech xkinimaj uchapik jun achi b’anol k’ax ri’ pa le keb’ panik’aj rajilab’a kajb’al rech pa nimaq’ab’ ri’ pa tinamit, calle principal rech ri aldea Sulin, pa le tinamit Purulha pa rulewal tinamit rech Baja Verapaz ri’.

Eri umak ub’anom chik

Eri tzukno’jchak chi rij kumal ri PNC kub’ij kuq’alajisaj che ri Sical Orozco ri’ are xuterenb’ej jun ala ali b’elejeb’ ujunab’ ri’ xuquje’ xub’ij che kukamisaj we man kab’e ta ruk’ pa le jun uch’ich’ ub’inisam ri’, xuquje’ xuk’ut rib’ xuch’ab’a rib’ chi uwach ri jun alaj ali ri’, are wa’ b’anoj k’ax xb’antaj rumal pa San Marcos ri tz’ib’atal pa taq le cámaras rech ya’olchajinem kojom chi la’ k’ut.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción