Eri b’anoj tzukunem pa taq uq’ab’ ri Taqachajinem pa Amaq’ kuya’ pa usaqilb’anem ri’

Eri tzukunik xb’an pa uq’ab’ taqachajinem pa amaq’ ri’ are kuya’ uchuq’ab’ ri saqilb’anem pa amaq’ ri’, kumal ri Jachakunb’al rech Asuntos Internos rech ri Ministerio rech Gobernación ri’, xumaj ri b’anoj solinem ri’, pa taq le uq’ab’il ri Taqachajinem pa Amaq’il.

Xb’an ri nab’e solinem pa we junab’ ri’, pa le uk’olib’alil ri Registro y Control rech Winaqib’ xuquje’ Nuk’ulem Nimantzij, rech ri Subdirección General rech Rajchak ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), chi’ k’u ri’ xb’antaj usolixik we xunimaxik ri chajinb’al ib’ pa taq le uq’ab’il taqawokajil ri’, pa le utz ub’anik uchakunik ri’.

Eri Nery Marín Contreras, k’amal b’e rech ri Unidad rech Asuntos Internos rech ri Taqachajinem pa Amaq’ Tinamit, xub’ij che pa we junab’, chomatal chik k’o 21 b’anoj solinem kab’an na ri’, pa taq le jalajoj uq’ab’il ri’, jun chi ke ri’ are ri Wokajil Ajchajil Tinamit; ri Wokajil Japache’ xuquje’ ri Dirección General rech Servicios rech Seguridad Privada.

 “Aretaq xb’antaj ri solinem ri’, eri uj xaqab’ano jun wujil ub’ixikil ri kub’ij chi upam jas rilik kujriqitajik, xuquje’ k’o jujun taq b’anoj pixab’nik xk’is ub’ixik ri’, rech kab’an qas utz ri chak rilik pa le taqawokajil ri’”, xcha’ ri Marín Contreras.

Eri b’anoj solinem ri’ are xachb’ilax rilik kumal reqa’lenel ri Inspectoría General rech ri Ub’anik Ya’olchajinem pa Amaq’ xuquje’ kumal ri Inspectoría rech ri PNC.

Noticias Recientes