Eri cholchak rech Korlim Ya’olchajinik k’o pwaq xuraqo pa jun ch’ich’ ri’

 

E k’o k’i chi winaqil xechapatajik aretaq e b’enaq pa jun ch’ich’ taxi q’eq ri placas P-656HNQ, pa le 20 avenida xuquje’ 2 calle B rech ri zona 6 rech pa nimatinamit pa jun b’anoj tzukunem ya’olchajinik che ri kojom kumal reqa’lenel ri Wokajil Ajchaji Tinamit xuquje’ ri Wokajil Ajchajil Amaq’ rech iximulew pa le cholchak rech Recuperación xuquje’ Control 5, chi’ k’u ri’ xya’ataj ub’ixik chi rij ri pwaq ruk’ jun nim poq’sab’al xraqataj chi’.

Eri Edwin Monroy, ajtzijolinel rech ajchajil tinamit xkiya’ ub’ixik ucholaj che e k’o jo’ob’ chi winaqil xechapataj ri’ aretaq e b’enaq pa jun ch’ich’, ri xsolix rumal jun binomio K-9 rech ri K’amoj ub’e ri Investigación xuquje’ rech tulisaxik Poq’sab’al (DIDADE), ri xraqowik ri pwaq b’otolik ri’.

Noticias Recientes