Eri jastaq esam pa kiq’ab’ e ajb’anol k’ax xq’ax pa uq’ab’ ri Taqawokajnem Ya’olchajinem pa Amaq’

“Sib’alaj nim kujki’kotem kaqana’o pa qanima’ rumal ronojel ri jastaq resam pa kiq’ab’ e ajb’anol k’ax ri’ xq’ax pa uq’ab’ ri taqawokajnem rech ya’olchajinem ri’ rumal xya’taj chi rech rumal q’atb’altzij ri’2, xcha’ ri Uk’ab’ K’amal b’e rech ri Amaq’ilal Guillermo Castillo aretaq xb’antaj ri riqb’alil pa le Salón Mayor rech ri Ministerio rech Gobernación chi’ k’u ri’ xk’am wi uq’ab’il ri’ aretaq achb’ilam rumal ri Ministro rech Gobernación, Gendri Reyes Mazariegos ri’.

Eri Uk’ab’ K’amal b’e Amaq’ ri’ xub’ij che k’o jun finca pa Moyuta, Jutiapa che ri xq’atataj rij pa riqb’alil rumal ri Consejo Nacional rech Bienes ri’, ri ya’talik rech kaq’ax pa uq’ab’ ri Ministerio rech Gobernación, are wa’ xaqatzuj ruk’ ri Ministro Reyes chi rij ri cholchak ri k’olil rech kachakux pa ta le chakunja che ri kuchakuj wi ri taqawokajnem rech Ya’olchajinem pa Amaq’, rumal ri’

Qeta’m uj are wa’ utz ukojik kab’an ri’.
 “E k’o nik’aj chik jastaq xuquje’ chi kijujunal ri taqawokajil rech ya’olchajinem xuquje’ suk’umalil ri’ are ya’talil rech kata ri’ rech k’o uya’tajil rumal ri komon chomanek ri’”, xcha’ ri Uk’ab’ K’amal b’e Amaq’il ri’.

Aretaq xta utzijol chi rech chi rij ri b’anoj chak rumal ri Ministro, eri Uk’ab’ K’amal b’e Amaq’ xub’ij eri are sib’alaj katajin che ukojik uchuq’ab’ pa le b’anoj chak ri’” jacha’ ri katajin uta’ik ri’ chi’ uj k’o wiri’”, are wa’ ri qeqele’nik qonojel uj ri taqawokajilal ri’ rumal ri’ pa junam pa komon kojtajin che ub’anik wari’ pa we amaq’.

Rumal ri’ eri , Jorge Mario Andrino Secretario General rech ri Secretaría Nacional rech  Administración rech Bienes rech Extinción rech Dominio (SENABED), xub’ij k’ut eri Ministerio rech  Gobernación xya’taj che we kamik ri jun nim jastaqil rumal ri’ CONABEB ri’ rumal ri jun finca k’o pa Jutiapa, ri nab’ejsam chik pa uq’ab’ ri taqawokajnem rech ri Ya’olchajinem pa Amaq’ ri’ xuquje’ are wa’ rech kukoj pa taq le jalajoj chakunem, xuquje’ we kamik, are wa’ qastzij b’a’ xq’ax pa uq’ab’ ri’ Ministerio ri’.

Pa le riqb’alil ri’ xetatab’enik ri Fiscal rech ri Ministerio Público, ri Organismo Judicial, ri Procuraduría General rech ri Amaq’il, ri Ministerio rech ri Defensa Nacional xuquje’ ri Ministerio rech Finanzas Públicas kuk’ nik’aj chik taqawokajilal rech pa Amaq’il ri’.

Noticias Recientes