Eri Mingob’ xuk’ex ub’anikil ri ub’eyal uchak kub’an ruk’ ri Inspectorìa General rech ri Wokajil rech Ya’olchajinem ri’

 

Are taqim k’ut uk’exik uwach ri ub’eyal chakunem ruk’ ri Inspectorìa General rech ri Sistema Nacional rech Seguridad, xemolin ri k’amal b’e rech ri Unidad rech Asuntos Internos rech ri  Ministerio rech  Gobernación, ruk’ ri Inspectoría General rech PNC, ruk’ ri Inspectoría General rech ri Sistema Penitenciario xuquje’ ruk’ ri Subdirector rech ri Dirección General rech Servicios rech Seguridad Privada pa uq’atanik upatan ri Nab’e Viceministro Gendri Reyes ri’.

Eri riqb’all ib’ ri’ kak’am ub’anikil le Nuk’ulem rech ri Ya’ochajinem rech ri Ministerio rech Gobernación xuquje’ rech ri uq’ab’il taq, rech k’o jun utzalaj komonchakunem xuquje’ ri tob’anem ruk’ ri Inspectoría General rech ri Nimawokajil Unuk’ulal ri Ya’olchajinem ri’.

Pa ronojel amaq’ ri’ e k’o 70 chi uk’olib’ail ri ya’ojchajinem kojom ri’, rech kilik we ri ajb’inisal ch’ich’ ri’ ketajin che unimaxik ri taqom rech kakinimaj ri winaq rumal ri’ Ministerio rech Gobernación ri’.

Noticias Recientes