Eri Ministro xuya’ ub’ixik che kaq’ansax na kajil ri e ajchajil tinamit ri’

Eri ministro rech Gobernación, David Napoleón Barrientos, are chi’ xk’oji pa jun riqb’al kuk’ ri B’anol Taqanib’al pa Amaq’il xuya’ ub’ixik ri’, che pa keb’ oxib’ q’ij kab’an unimaq’ij rech 25 ujunab’ kutz’aqatisaj ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) chomatal chik rech kab’an jun uk’utik che xk’extaj kuwach ri’, ri rajwaxik kaya’ uchuq’ab’il ri’.

“Pa julio ri’ kajach we cholchak k’o k’i uwach chak patan chi upam ri’, chi ke ri’, ri tijonem, ri paqab’sib’al kajil, ri katijoxik ri PNC are la’ rajwaxik kab’an ri’”, xcha’ ri ministro.

Eri patanel ri’ xub’ij che ri tajin ujalik uwach ri rachoch taq ri keb’ comisarías che ri e k’o pa nimatinamit, chi’ k’ut ketzuq wi reqa’lenel ri’, rumal ri’ eri Mingob tajin kuya pa retal jujun taq pwaqb’al rech tojb’al uchak patan ri’.

Yab’al ch’akib’al ri’

Eri ch’akib’al kaya chi ke ri e ajch’akonel eqa’lenel ajchajil tinamit ri’ rech ketoj chi ik’ ri’, eri ministro Barrientos xub’ij che kab’an jun solwachixik rilik ri pwaqil ri’, rumal k’ut eri reqa’lenel k’o ri rajwaxik ya’talil chi ke rech ketoj rumal ri kchak patan kakib’an ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción