Eri Nab’e Viceministerio rech Ya’olchajinem ruk’ ri ajkalte rech Villa Nueva ketajin che uq’atexik ri b’anoj k’ax ri’

Eri Viceministro rech Seguridad, Gendri Reyes rachb’ilam ri Director General rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) José Antonio Tzuban chaq’ab’ k’ut xkiterenb’ej usolixik ri rachoch taq ya’olchajinik pa tinamit rech Villa Nueva, chi’ k’u ri’ k’o jun nim chomanem xkib’ano ruk’ ri Ajkalte Javier Gramajo rech ya’el uchuq’ab’ kaq’atexik ri b’anoj k’ax ri’.

“Xojel b’i che b’anoj jun nim wa’katem rech xeqasolij konojel ri comisarías, estaciones xuquje’ ri man e k’ot wi ri PNC, chi’ k’u ri’ xaqawok uwach ri cholchak rech ya’olchajinem ri majom loq ub’anik pa le Ministerio rech Gobernación xuquje’ pa le wokajil ajchajil tinamit, ruk’ ri uwach chomantzij rech ya’el uchuq’ab’ ri b’anoj chajinem ruk’ kitaqik ri PNC ri’”, xcha’ ri Reyes.

Xub’ij chik katajin kasolixik ti tinamit rech taqim ya’el uchuq’ab’ ri b’anoj chomanik kuk’ ri q’atb’altzij chi la’ k’ut, rumal are wa’ k’o nim kupatanij rech kuya’ uchuq’ab’ upatan ri Wokajil Ajchajinelab’ rech Tránsito ri’, pa le kab’antajik e Ajchajinelab’ rech Q’atb’altzij pa taq tinamit, ri ya’tal kichuq’ab’ kumal keb’ taqawokajilal ri’.

“Kaqach’ob’o chi kuk’ ri q’atb’altzij ri’ k’o jun b’anoj chomanem chaqawach xuquje’ pa komon kojchakun pa le kaq’atexik ri b’anoj k’ax ri’, rumal ri’ eri uj qachomam chik kaqaq’atij ri’, rech k’o chajinem kub’al k’ux’ chi ke ri winaqil pa tinamit ri’, xcha’ ri Primer Viceministro.

Rumal ri’ eri ajkalte rech Villanueva xumaltyoxij kopanik ri taqawokajnel chi’ xuquje’ xub’ij che k’o 15 kejch’ich’ ri xispax loq rumal ri embajada Americana pa reqa’lenik ri INL ruk’ wari’ pa komonchak ketajin che kuwach ri PMT, ri PM xuquje’ ri Wokajil Ajchajil Tinamit, rech kek’oj pa chajinem chi ke ri winaqil e villanovanos.

Ketajin che solinem pa taq k’olib’al chajinem pa Villa Nueva, El Búcaro xuquje’ El Mezquital

Aretaq xk’is ri molinem ruk’ ri ajkalte Gramajo, eri Viceministro Gendri Reyes xuquje’ ri K’amal b’e rech PNC, xesolin pa taq estaciones rech chajinem rech Villa Nueva, El Mezquital xuquje’ ri rech pa El Búcaro, chi’ k’u ri’ sib’alaj xesolin chi ke konojel ri eqa’lenel chi’, rech xkib’ij chi ke kakinimaj b’a’ ri b’anoj chak ri’, rech kakikoj b’a’ katz’iyaq, kakisaqab’isaj kib’, kakinimaj tzij xuquje’ kakitampe utz taq tzijol pa taq ri k’olib’al ya’olchajinem rech pa tinamit rech Villanueva ri’, xuquje’ xtzijox chi ke le ya’el chuq’ab’ kichak kakib’an ri’ rech uq’atexik ri b’anoj k’ax chi’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción