Eri q’atb’al Tzij tajin ub’ixik kumal rech ri uchakuxik ri uk’u’x b’anob’al awan kunb’al ri’

Pa qajib’al rech 30 rech enero ri’, xjuch’ uwach ri nuk’chomanem kumal ri taqawokajilal ruk’ ri q’atb’al Tzij rech ri Ministerio rech Gobernación ri’, ruk’ ri Ministerio rech Utzwachil Tinamit xuquje’ Asistencia Social (MSPAS) ri’, ruk’ ri Superintendencia rech Administración Tributaria (SAT) ri’ xuquje’ ruk’ ri Secretaria Ejecutiva rech ri Comisión Q’atenel Uwach ri Awan Kunb’alil xuquje’ Maj Utijik (Seccatid) ri’, rech kariq uchapik uwach Ukiy Awan Kunb’al ri’.

Eri Ministro rech Gobernación, xuya ub’ixik utzijoxik eri taqim ub’anik kumal ri komon taqawokajilal ri’ are rech xb’an uwach jun cholchak ri’ pa le junab’ 2022, rumal ri’ xriq uchapik uq’atexik uwach 1 mil 140 chi nima’q eqa’n chi uk’u’x ukiy awan kunb’al ri’.

Eri q’atb’al Tzij sib’alaj xkimaltyoxij ri tob’anem rumal ri Oficina rech ri Naciones Unidas rech Q’atenik Awan Kunb’al xuquje’ ri B’anoj K’ax ri’ ub’i’ (UNODC) ri’, rumal ri INL Guatemala, rumal ri cooperación internacional xuquje rumal ri Subdirección General rech Análisis rech  Información Antinarcótica (SGAIA) ri’,

Eri Q’atol Tzij Taqanel rech ri Ministerio rech Salud, xub’ij che we b’anoj juch’inik wujil rech chomab’al pa tinamit ri’ are la’ kuya’ uchuq’ab’ ri uriqik uchapik rech uq’atexik uwach ri awan kunb’al ri’.

Jeri’, eri taqawokajil ub’i’ MSPAS kub’an jun nim solinem uwach uch’ob’ik chi rij ronojel ri b’anowem ri’ rech kuya pa uq’ijol ri kib’i’ taq ukiy b’anob’al awan kunb’al ri’ xuquje’ rech chi ik’ ri’ kaya utzijol uwach ri rajwaxik ketama’x kumal ri e rajchak taq wokajil ri e ajch’ob’ol uchajixik uwach ri’.

Noticias Recientes