Eri rajtzukunel chajin tinamit e k’o 44 chi molaj b’anol k’ax xkichap loq pa 18 chi tinamit pa we amaq’

Rumal k’ut e k’o ri xkiya’ ub’ixik ri’ xuquje’ rumal k’o ri nimatzukunik katajin kumal ri jalajoj unidades rech ri Subdirección General rech Investigación Criminal (SGIC) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’, are xmajtaj loq ri ik’ enero k’a pa we kamik e k’o chik 44 chi molaj b’anol k’ax e q’atim ri’, e k’o k’ut 389 chi uwinaqil molaj e ajb’anol k’ax xechapat ri’ pa jalajoj uwach ri 18 chi tinamit rech pa we amaq’ ri’.

Rumal k’u ri’ eri qas xechapatajik e ajtoq’il pwaq ri’ e k’o 170 chi ke ri’, kab’ixik e are la’ uwinaqil oxlajuj chi molaj b’anol k’ax rech ri kajlajuj chi tinamit e are wari’: rech pa Izabal, le Alta Verapaz, rech le progreso, le Jalapa, le Guatemala, le Santa Rosa xuquje’ le Chimaltenango, le Escuintla, le Sacatepéquez, le Suchitepéquez, le Retalhuleu, le Quetzaltenango ri’, le Totonicapán ri’ xuquje’ le  San Marcos ri’.

E pa kajib’ taq tinamit ri’ e k’o waqib’ puq chi e ajb’anol k’ax ri kekamisanik xechap loq, e k’o 44 e ajb’anol k’ax kamisanik xechap ri’, pa taq le tinamit rech Alta Verapaz, Baja Verapaz, Guatemala xuquje’ Sacatepéquez ri’.
E k’o waqib’ puq b’anol k’ax xeq’atex ri’ e k’o 29 kawinaqil b’anol k’ax ri’ xechap pa taq ri Alta Verapaz, Guatemala xuquje’ pa Escuintla ri’. Rumal uk’amik loq jastaq maj pa usaqil aduanero ri’ k’o puq b’anol k’ax xechapik xuquje’ e k’o 22 uwinaqil b’anol k’ax xechapik, pa San Marcos xuquje’ pa Xe’laju’ ri’.

Rumal b’anoj elaq’ e k’o 20 uwinaqil keb’ puq b’anol k’ax xechap pa Iximulew, pa Chiquimula xuquje’ pa le Progreso ri’.
Jeri’ eri wujil rech rachib’al rulewal ri tinamit rech Iximulew xuquje’ Sacatepéquez ri’ xuk’ut ri’ e k’o 16 kawinaqil ri keb’ puq b’anol k’ax kekamisanik xuquje’ kakib’an toq’inik pwaq e chapom chik ri’.

Rumal keleq’axik winaq e q’atim chik oxib’ chi puq ajb’anol k’ax ri’ xuquje’ e k’o oxlajuj e ajb’anol k’ax ri’ e chapom chik pa taq le rulewal tinamit rech Petén, Chinab’jul xuquje’ pa Chimaltenango ri’. 

Noticias Recientes