Eri Viceministro rech Prevención xmolin ruk’ ri Comisión Presidencizal rech q’atel Corrupción ri’

K’o riqoj ib’ chomanem xb’an ruk’ ri Comisión Presidencial rech Q’atel Corrupción ri’ xuquje’ rumal are wa’ xutaq ub’anik ri K’amal b’e Amaq’ ruk’ ri taqawokajnem rech ri Ya’olchajinem pa Amaq’il che are k’ut rajwaxik ajk’amol ub’e rech kumol ri tzijolil taq nik’aj chik taqawokajil ri’, xcha’ ri ri Viceministro rech Q’atel k’ax, Carlos García Rubio, aretaq xk’is ri riqoj ib’ kumal ruk’ ri k’amal b’e rech ri Comisión Presidencial rech Q’atel Corrupción ri’ Oscar Dávila Mejicanos ri’.

“Eri Ministro rech Gobernación xub’ij xuya’ pa reqele’n ri Tercer Viceministerio rech Prevención rech kuya’ pa saqil ri k’amoj ub’e ri b’anoj kajmanem pa tinamit, ri katajin na uwokik uwach ri’ rumal ri’ kamajtaj ri riqoj ib’ rech kab’an uwokik uwach rumal le Comisión ri’ rech kacholajisax uwach ri chakub’al xuquje’ ri wujil rech kamol ri tzijol rech uwokik wari’” xcha’ ri García Rubio.

Xub’ij che ruk’ umajtajik wari’ are kab’an unuk’ik ri chakub’al rech chi’ k’u ri’ kach’ob’ uchomaxik ri b’anoj itzelb’anik kab’an pa taqawokaj ri’ xuquje’ ruk’ ri’ are kamolik ri k’i taq rajilab’al ri’ ri jun chi ke are rech k’o jun utzalaj ya’el nimab’al chi ke ri winaqil ri’.

“We Comisión ri’ are kachakun pa nim upatanil pa taq le jalajoj taq ministerios ri’ xuquje’ pa utaqanik ri K’amal b’e Amaq’ che ri uk’amom uwach k’i taq chakunja rech cholchak chi’ k’u ri’ kawok wi uwach ranima’ ri tzijolil xuquje’ rech kacholajisax uwach taq ri nik’aj b’anoj chakunem kuk’ ri winaqilal xuquje’ ri kitatab’enik ri komon winaqilal, chi’ k’ut e are ri’ kakib’ij jachike taqawokajil kakisik’umaj xuquje’ jachike b’anoj nim upatanib’al kib’anom chi upam taq rech kilik we k’o ri’ we man k’ot ri’ b’anoj corrupción chi upam taq ri wokajilal ri’”, xcha’ ri Tercer Viceministro rech Q’atel k’ax ri’.

Noticias Recientes