Eri wokaj ajchajinelab’ e ajq’atenel awan kunab’al sib’alaj xetijoxik rech kakiq’atij kunab’al maj pa usaqil ri’

K’o e 35 chi reqa’lenelab’ ri Subdirección General rech Análisis rech Información Antinarcótica (SGAIA), rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), xuquje’ reqa’lenel ri  Unidad Especial Antinarcóticos (Unesa) rech ri Ministerio rech  Gobernación (Mingob) ketajin pa tijonem chi rij “Retaxik Rilik Nab’e Tzijolib’al Junamisam PIPH”. Rech taqim ya’ik uchuq’ab’ ri eta’mab’ail rech rilik ucholaj taq tzijol ri’ xuquje’ rech kach’ob’ik rilik runimal uk’u’x b’anob’al awan kunab’alil.

Eri Viceministro rech Antinarcóticos, Werner Ovalle, xub’ij k’o nim upatanib’al rech ketijoxik ri wokaj ajchajinelab’ rech kakich’ob’ rilik ucholaj utzijolil, unuk’ik ucholaj ri’ xuquje’ rech ucholaj uchakuxik ri uk’u’x awan kunab’alil ri’. Xub’ij che are la’ jun nimachak taqim ub’anik rumal ri K’amal B’e Amaq’ Iximulew rech uq’atexik ri awan kunab’alil. Xuquje’ xub’ij k’o nim upatanib’al kachb’ilanik ri agencias internacionales pa chakunem ri’ rech kab’an uriqik ub’anik ri chajinem ri’.

Rumal ri’, eri Coordinadora rech ri Programa Regional rech Manejo Seguro xuquje’ Uchupik Uwach ri Awan Kunab’al xuquje’ ri Uk’u’x riqom ub’i’ (STAND), ri al Luisa Fernández, xub’ij ri’ eri tijonem ri’ are la’ kuya jun utz eta’manik rech chob’onem rech uchakuxik uchupisaxik ri awan kunab’alil ri’. Eri al Fernández xub’ij che ri jupuq ub’ixik rech etab’al le rilik pa aninaqil kumal ri wokaj ajchajil tiamit rech kakich’ob’o we are ri awan kunab’al pa le juyub’, rech te k’u ri’ kakitaq b’i pa Instituto Nacional rech Ciencias Forenses (Inacif) rech kach’ob’ unuk’ik rilik kich’akul ri kaminaqib’.

Eri tijonem ri’, are kumaj jun wuqq’ij ri’, ri are tijonem kab’an kumal ri e ajeqe’lenem pa le katijoxik rech kakich’ob’ ucholaj rilik kitzijol ri jujun taq awan kunab’al che ri kojom ruk’ ri awan kunab’al keb’anik. Eri tijonem ri’ are ya’om loq ub’anik ruk’ upwaqil ri Oficina rech Sección rech Asuntos Antinarcóticos xuquje’ Aplicación rech ri Taqanem ub’i’  (INL), rech ri Embajada rech Estados Unidos rech América, xuquje’ rumal ri Oficina rech ri Naciones Unidas rech Q’ateb’al Awan Kunab’al xuquje’ ri B’anoj K’ax ri’ (UNODC).

Noticias Recientes