K’o chik 90 b’anoj tzukunem b’anom pa zona 6 xuquje’ 21 rech pa Nimatinamit xuquje’ pa we amaq’

 

Chi la’ pa le Centro rech Monitoreo k’o pa le Club kech Oficiales pa le zona 6, eri k’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), Nery Benito, xuya’ utzijol pa nimaq’ab’ ri’, xmajtaj ri Korlim Ya’olchajinik ub’i’ Recuperación xuquje’ Control rajilanem 5, pa komonchak kuk’ ri q’atol tzij rech ri Ministerio Público xuquje’ ruk’ utob’anik ri Wokajil Ajchajil Amaq’ rech Iximulew ri’.

Eri Benito xuya’ ub’ixik che pa we amaq’ ri’ k’o 93 chik b’anoj tzukunik katajin ri’ xuquje’ pa nimatinamit ri’ chi la’ pa zona 6 xuquje’ pa 21 ri’, pa ronojel ri’ k’o 88 b’anoj tzukunik b’anom ri’.

Rumal ri’ eri Wokaji Ajchajil Tinamit sib’alaj katajin che upatanixik jacha’ ri xutaq ub’anik loq rumal ri k’amal b’e amaq’ Alejandro Giammattei rech ri Ministerio rech Gobernación Edgar Leonel Godoy xuquje’ ri K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit, Ervin Mayen.

Pa le b’anoj korlim ya’olchajinik ri’ e k’o 1000 chi e ajchajil tinamit xetaq ri’, pa juntir taq ri k’olib’al che ri qas kak’ulmataj wi b’anoj k’ax, rumal ri’ xb’an jun nim sik’inem chi ke ri winaqilal rech kakiterenb’ej ub’ixik loq pa le ch’awib’alil 1574 xuquje’ pa le 110 pa le Wokajil Ajchajil Tinamit ri uterenb’em kachajixik ri winaqilal ri’, xhca’ ri Nery Benito.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción