K’o jun ajb’anol k’ax chi ke alitom pa zona 18

Are xtaqix uchapik jun winaq che ri xtaq uchapik rumal q’atb’altzij ri’, eri reqa’lenel ri División Especializada rech Investigación Criminal (DEIC)  rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit xkichap loq ri jun achi Byron Orlando López Ixcaquic 32 ujunab’ pa le 23 Avenida 12-52 Colonia Paraíso I zona 18 ri’.

Ruk’ ri jun achi ri’ k’o keb’ ch’a’wib’al xraqatajik xuquje’ kab’ixik eri are xaq katajinik k’o k’ax xub’an chi ke alitom ri’.

Rumal ri’ xtaq uchapik rumal ri Ajq’atol tzij ri’ rumal ri k’o b’anoj k’ax xub’an chi ke taq alitom, taq ala xuquje’ chi ke e q’apojil rech pa rulewal Ixim ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción