K’o kiwa tzuqub’al winaq xjach k’ut

Eri Ministro rech Gobernación Edgar Godoy Samayoa, ruk’ ri K’amal b’e Amaq’il xuquje’ ruk’ ri Komon Taqawokaj pa Amaq’, k’o k’i pa ukaltzalaj k’olib’al xkijach chi ke ri winaqil che ri xkiraq k’ax rumal jun k’ax yab’il Covdi-19 ri’.

Eri K’amal b’e Amaq’il ri’ Alejandro Giammattei, k’o jun retal n’atib’al xuya’ chi ke konojel ri wokajil patanem che ri xetob’an pa le jachoj wa tzuqub’al chi ke winaq pa amaq’.

Chi kijujunal ri Ministros rech Taqawokaj pa Amaq’, chi ke ri’ are jun ri taqawokajnel rech ri Ya’olchajinik, Edgar Leonel Godoy, xuquje’ ri e k’o pa kib’i’ ri Secretarías, ri taqawokajilal rech Tob’anem, ri rajchak ri Uk’u’x Taqawokaj pa Amaq’il, xya’taj jun wujil rech na’tib’al maltyoxinik chi ke rumal ri K’amal b’e Amaq’ rumal ri chakunem tob’anik xkiya’ k’ut pa le ujachik ri wa tzuqub’al cho taq kachoch ri winaqil ri pa ronojel ri’ k’o 200 mil ri’, che ri are wa’ katajin uya’ik k’a pa oxib’ wuqq’ij chik pa ronojel ri xel b’i uya’ik k’a pa le Domo Polideportivo ri k’o pa zona 13 ri’.

We kamik sib’alaj pa ki’kotemal xopan pa uk’ijik ri pisob’al rech ri wa tzuqub’al xjach ri’ pa le uloq’oq’ej ub’i’ “Juntos Saldremos Adelante”, ruk’ ri rajilanem ri k’olib’alil 200 mil, maltyox b’a’ che ri katob’anik ri e k’i taq winaqil e aj iximulew xuquje’ chi ke ri rajchak ri Taqawokaj pa Amaq’ ri tzoqopital kanima’ xe’opan che ri ya’el tob’anik ri’, pa taq le nab’e taq lajuj chi cholchak ri’ rech ri taqawokaj pa amaq’ che ri ara karaj na kanimaxik, xcha’ ri Giammattei Falla.

Noticias Recientes