K’o komon chomanem kakoj ri’ rech kachomax ri tojb’al we kakiriq k’ax ri winaq kek’am b’i pa taq ch’ich’ ri’

Eri Ministro rech Gobernación, Gendri Reyes, xmolin pa jun chomanem kuk’ kik’exwach ri wokajil rech taxistas, kuk’ xchomataj wi kakoj jun komon chomanem rech kach’ob’ uwach ri q’atoj taqanik 17-2020, rech xchomaxik ri ukojik ri’, pa taq le xb’itaj pa le uch’ojixik ri’ pa miércoles ri’ pa tinamit ri’.

“Rumal ri’ eri Ministro rech Gobernación xuya’ ub’ixik jun ukojik ri ch’ob’oj ri’ k’a waqib’ ik’ ri jun q’atoj taqanem ri’, are wa’ kamajtaj jun b’anoj komon chomanik chi rij kuk’ ri wokajil e ajch’a’ojil ri’, rajwaxik b’a’ kana’tixik eri jun q’atoj taqanem ri’ are xmajtaj loq rilik uwach ri’ k’a pa le uq’ab’ ri q’atb’altzij xk’oji kanoq pa nab’e’il pa amaq’, ri man ya’om ta uq’axik pa chomanem chi rij jacha’ ri taqim ri’ we chanim are wa’ ri chomatal tal chi rij ri’.

Eri Reyes xub’ij che pa le komon uchomaxik ri’ are kachomax na kuk’ ri jalajoj taq molaj e ajchomanel chi rij wari’, jacha’ ri Q’atb’altzij rech ri Ya’talil Winaqil pa Amaq’ xuquje’ rumal k’u ri’ kasik’ix ri Comisión rech Gobernación rech ri B’anol Taqanib’al pa Amaq’il, rech ke’opan pa jun ch’ob’oj chi rij wari’, jacha’ ri ktam chi rij ri’.

Eri Hugo Xicará, ajk’exwach chomanel rech ri wokajil taxistas, xumaltyoxij chi ke ri q’atb’altzij rehc ri Taqawokajnel Ya’olchajinem pa Amaq’ ri xok’ow kanoq, rech kata’ik xuquje’ kachomaxik ri uch’a’ojil wari’, rumal k’ut ilom chik rumal man k’ot ri tojb’al taqon utojik chi ke winaq e ajb’inisaxel ri’ pa taq le ch’ich’ rech erenik, pa le q’atoj nuk’chomab’al ri’.

“We jun seguro ri’ man oj uminom ta chi upam ri oj uj taxistas ri’ rumal k’ut eri tojb’al ri’ sib’alaj chom rajil kojom chi upam ri’ ri uj man kukowin che utojik ri’, rumal ri’ kaqamaltyoxij kujchomax chi rij ri kaqach’a’ojij ri’”, xcha’ ri Xicará.

Eri Edgar Guerra, rech ri Procuraduría rech Derechos Humanos, xub’ij che are wa’ utz ri kachomaj rumal ri Ministerio rech Gobernación ri’, rumal k’ut are wa’ k’o nim upatanib’al qas kaq’at uwach pa jikomal ri’ chi rij taq ri jalajoj ukojik we jun q’atam chomab’al ri’, rech kak’am chi upam ri jalajoj taq wokajil ri’, rech man k’ot jun tane’ kab’an k’ax chi rech ri’.

Eri q’atam nuk’chomab’al 17-2020 ri’ , are kutzuj uwach ri seguro obligatorio rech tojb’al ri’ we k’a te’et kakiriq k’ax ri winaqil e ajb’inisaxel pa taq le ch’ich’ rech erelwinaq pa tinamit ri’, ruk’ wari’ are ketoq’ixik ri ajchoq’e ri ch’ich’ kakitoj wari’ pa amaq’el ri seguro ri’ rech tojb’al chi ke ri winaqil wexa’ tane’ kakiriq k’ax pa taq nimab’e ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción