K’o ya’olchajinem rech q’atenik chi ke ri e wa’katelab’ xuquje’ rech kepixb’ax ri’

Are taqim b’a’ rilik usolixik we utz ri chajinem ketajin wi ri e ajchajil tinamit pa taq ri jalajoj rachoch k’olib’al ya’olchajinem chi ke winaqil e aj iximulewal ri’, eri Viceministro rech Q’atel k’ax ri’, Carlos Fernando García Rubio xuki’kotirsaj kuwach xuquje’ xumaltyoxij ri utz chakunem ketajin wi ri e ajchajil tinamit, pa le k’olib’alil ya’olchajinem pa nimab’e kab’e chi la’ Palín, Escuintla ri’.

We kamik xopan pa solinem pa Taq’aj juyub’al pa Amaq’ ri’ rech xopanik xurilo we utz ri’ ri chajinem q’atenik k’ax katajin ri’ pa we amaq’il, rumal ri jeri’ xutaq ub’anik ri Ministro rech Gobernación ri’, rumal k’ut kojtajin che usolixik ri jujun taq k’olib’al ya’olchajinem ri’ rech kaqilo we tzij katajin unimaxik rech q’atenik ri k’ax, we k’o tzijolil katajin ub’ixik chi ke ri winaqilal xuquje’ ri ya’olchajinem pa taq nimab’e chi ke ri konojel ri e wa’katel winaq ri’, xcha’ ri Viceministro García Rubio ri’.

Xub’ij chik che katajin ub’anik wuqub’ rachib’al tob’anik chi ke winaq ri’ pa we amaq’ rech kaqaj uj kaqab’an jun k’utb’al riqoj k’ax pa nimab’e ruk’ wari’ are rech keqapixb’ej ri e ajb’inisal ch’ich’ xuquje’ kejch’ich’ ri’, rech qas kakil b’a’ ri kib’e pa taq ri nimab’e ri’ rumal e k’o chi ke sib’alaj qas kikirumumij kich’ich’ ri’.

E k’o k’ut 37 mil chi reqa’lenel ajchajil tinanmit ketajin che pa tzukunem ya’olchajinik ri’, k’o k’ut kajlajuj chi k’olib’alil chajinik rumal ri Sistema Nacional rech Prevención pa Awas Q’ij ri’ xuquje’ e k’o ri’ wuqub’ k’olib’al rech ya’b’al nab’ejsab’al ya’b’al tob’anik chi ke ri winaqilal xuquje’ rech uq’atexik ri k’ax ri’ rech kujkowin b’a’ kaqaya ri tob’ane, chi ke ri ajchajil tinamit ri’ xuquje’ rech ya’b’al ilonem ula’nik chi ke ri winaqil xuquje’ ya’tal ri tob’anik pa aninaqil chi ke ri winaqil wexa’ k’o ri kakiriq tane’ ri’, xcha’ ri García Rubio.

Eri nab’e chajinem ri’ are k’o pa le kilómeto 55 pa le kak’is ri ri autopista Palín – Escuintla, chi’ k’u ri’ e k’o nik’aj pima ya’ltzijol xekoj ri’ xuquje’ k’o wuj rech ya’tzijol xjach chi ke ri winaqil chi’, are rech una’tixik chi ke ri e ajb’inisal ch’ich’ rech kakiq’al kib’ kakitij ta tzam, kech’a’w pa taq ch’a’wib’al, kakikoj upasil kub’al k’u’x aretaq keb’e pa taq le ch’ich’ ri’ xuquje’ rech man qas ta kakirumumij kib’ ri’ rumal eri ronojel riqoj k’ax pa taq nimab’e are rumal wari’.

Xuquje’ eri ukab’ k’olib’al chajinem, k’o pa le kilómetro 100 chi’ k’u ri’ eri García Rubio qas xub’an rilik ri b’anoj chajinem kakib’an ri reqa’lenelab’ ri Sub Dirección General rech Q’atel k’ax ri’ rech PNC chi k’o b’anoj ya’ltzijolil rech q’atel k’ax xuquje’ k’o uk’olib’al ya’olchajinem tzukunik rech rilik kuwuj ri e ajb’inisal taq ch’ich’ chi’.

Eri Tercer Viceministro xub’ij che k’o solinem katajin che ub’anik pa taq uk’olib’alil chajinem tzukunem kojom chi la’ k’ut are la’ rech ya’b’al ilonem chi ke ri winaqil che ri kik’aslemalil xuquje’ rech utz kek’oji xuquje’ rech uchajixik kijastaq ri’ jacha’ ri ya’b’al kub’sib’al pa taq nimab’e chi ke konojel ri kewa’kat chi uchi’ taq plo xuquje’ pa nik’aj chik k’olib’em rech wa’katib’al pa le awas q’ij ri’.

«Rumal k’ut ri Taqanem tzij xutaq ub’ixik ri K’amal b’e Amaq’ Nimatinamit ri’, eri taqawokajnel rech ri Ya’olchajinem pa Amaq’ xub’ij kojtajin che b’anoj solinik pa taq ri uk’olib’alil ri SINAPRESE xuquje’ pa le wuqub’ che ri kojom ri’ rech Nab’ejsab’al Uq’atexik k’ax ri’, are la’ rech katoq’ix ub’anik ri ya’oltzijol rech nab’ejsab’al q’atel k’ax chi ke ri ixoqib’, chi ke ri ak’alab’ xuquje’ chi ke ri q’apojil alab’om alitom, rech maj b’anoj ch’ijom chak chi ke winaq, rech uq’atexik ri k’ayin awam itzel kunb’alil xuquje’ rech man k’ot tijoj tzam kumal winaq xuquje’ rech kesax ri k’aqb’alil keqam winaq ri maj pa usaqil ri’», xcha’ ri Viceministro.

Noticias Recientes