Pa tinamit rech Quiché k’o komon chomanem xkojik rech uq’atexik ri ch’a’ojinem ri’

Pa le ujachik ri Wujilal rech ri Cholchak rech B’anoj Chomanem xuquje’ rech Uch’ob’ik Kaq’atexik ri Ch’a’ojinik pa taq tinamit pa we amaq’il, chi ke ri Gobernadores Departamentales pa le ik’ enero kanoq rumal ri Ministro rech Gobernación, Gendri Rocael Reyes, pa le Gobernación Departamento rech Quiché rumal ri’ kab’an na ri nab’e riqb’alil rech chomanem kumal ri Komon Ajchomanelab’ rech Uchomaxik ri ch’a’ojinem rech pa junamil ujachik kab’an ri uchuq’ab’ k’amq’aq’b’al ri’.

Eri taqim pa le nab’e riqb’alil ri’ are rech kakoj jun molaj ajchomanelab’ rech ri Cholchak pa Tinamit rech tatab’em chomanik rech q’atenik ch’a’ojil (EDAC) rech ri rulewal tinamit rech Quiché chi’ k’u ri’ xch’ob’ik kipatan ri wokajil chakunja pa tinamit, ri komon winaqilal xuquje’ ri wokajil e ajpoq’san pwaq meb’il e are jun pa le tatab’em uq’atexik ri ch’a’ojinem pa tinamit winaqilal chi rij ri uchuq’ab k’amq’aq’b’al ri’.

Pa le nab’e b’anoj chomanem ri’ xtatab’em wi ri Gobernador Otto Erwin Macz, kuk’ ri ajpatanel ri Ministerio rech Gobernación, ri Tercer Viceministerio rech Ajq’atel k’ax ri’ pa reqele’nib’al ri Chakunja rech ri Q’ateb’al k’ax kuk’ winaqilal pa tinamit(UPCV), ri Ministerio rech Energía rech  Minas, ri Comisión Nacional rech Energía Eléctrica, ri rajpatan ri ENERGUATE xuquje’ ri  Sociedad Civil ri’.

Eri Gobernador Erwn Macz xub’ij pa wajxaqib’uq’ab’ tinamit ri’ k’o ch’a’ojinik chi rij ri k’amq’aq’, ri rajwaxik kachomaxik kaq’atexik pa le jun molaj chomanem ri’ xuquje’ xumaltyoxij che ri K’amal b’e Amaq’ xuquje’ ri Ministro rech Gobernación, Gendri Reyes rumal tajin kuchomaj uq’atexik ri ch’a’ojinik naj chik junab’ katajin ri’.

Pa ub’i’ ri Comisión Interinstitucional Ixil, Miguel de León, xub’ij e pa tinamit Quiché tzijob’em ri’ che naj chik utzijolil ri ch’a’ojinem chi rij k’amq’aq’ ri’ xuquje’ rumal ri’ kajach’ ri Wujilal rech ri Cholchak chi rij ri’ rech uya’ik uchuq’ab’ ri b’anoj tatab’em kumal ri q’atb’altzij rech ri uchomaxik wari’.

Noticias Recientes