Ri Nimk’amäl b’e Amaq’ ri Viceministro rech Ya’olchajinem xetatab’en pa le nab’e riqoj ib’ rech ri SINAPRESE ri’

Eri Nimk’amäl b’e Amaq’il, are xuk’am ub’e ri nab’e riqoj ib’ chomanem rumal ri Sistema Nacional rech Q’atel k’ax pa Awas Q’ij (Sinaprese) ri’.

Pa le riqoj ib’ ri’, eri Ministerio rech Gobernación xtatab’en pa ub’i’ ri Viceministro rech Ya’ochajinem Carlos Enrique Franco xuquje’ e are jun chi’ ri k’exwach rajpatanel ri Ministerio rech ri Defensa, ri rech Salud Pública xuquje’ Asistencia Social, ri rech Energía xuquje’ Minas, ri rech Ambiente xuquje’ Recursos Naturales, ri rech Cultura xuquje’ Deportes, ri rech Comunicaciones, Infraestructura xuquje’ Vivienda, xuquje’ are jun xtatab’enik ri Coordinadora Nacional rech Reducción rech Desatres (CONRED) ri’.

Eri Nimk’amäl b’e Amaq’ xub’ij ruk’ le chak ri’ are taqim uq’atexik k’ax, kapixb’axik winaq xuquje’ rech uq’atexik ri k’ax ri k’axk’onem ri’ rumal k’ut sib’alaj katajin kopanik e k’i winaq pa taq le k’olib’al wa’katem uxulanib’al ri’ xuquje’ rech taqim uq’atexik ri jun itzel uchikopil yab’il rech ri jun Coronavirus COVID-19 jacha’ tajin kuk’ut ri k’utq’axeb’äl b’enaq ub’anik ri jun itzel yab’il pa taq le q’ijol ri’.

Noticias Recientes