Tajin rilik antecedentes ruk’ ri junam b’i’aj winaq kumal ri Gabinete Criminalístico ri’

Eri unidad especializada are kasolinik kuya pa uq’ijol ri tzijol k’o pa le nuk’ulem kitzijol winaqib’ che ri kib’anom ri k’ax.

Eri chakunem qas kab’an pa le Unidad rech ri Gabinete Criminalístico (Gacri) rech ri  Subdirección General rech Investigación Criminal (SGIC) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), tajin ri chak rech kasaqab’isax uwach ri antecedentes policiales xuquje’ rech kaq’alajisax uwach we junam b’i’aj winaqib’ ri’, xcha’ ri taqanel rech ri chakuja ri’.

En k’ut ri wujilal antecedentes ri’, chi rij wari’ eri patanel xub’ij che xb’antaj jun junab’ are xchomaxik rech oxib’ pa waqib’ ik’ ri’. Chewe q’ij kamik,  rajwaxik kachomaxik rech jo’lajuj q’ij pa juk’al q’ij ri’. Eri uchomaxik ri’ are la’ rajwaxik chi ke ri winaqib’ rech kakikojo are chi’ kakitzukuj kichak ri’ xuquje’ wene’ rech k’o ri wujilal kakesaj pa aninaqil.

Eri taqnael rech chakuja xub’ij eri junam b’i’aj winaqib’ are la’ kaq’alajinik are kakil utzijol jun winaq k’o umak ub’anom, kuk’ nik’aj chik winaqib’, kuk’ ri junam kib’i’ xuquje’ ri q’ij e alaxinaq. Rumal ri’ eri winaqib’ ke’opan pa le chakuja rech kakisaqab’isaj kib’i’, are chi’ rilik k’otne’ kimak kib’anom man je ta ri’.

Eri wokom chakuja rech ri SGIC ri’ eri uchak are rech ke’una’ojij ub’ixik chech ri subdirector chi rij ronojel ri ub’anikil ub’anik uq’alajisaxik ri b’anoj taq k’ax b’anom pa rulewal qatinamit. Xuquje’ are ajchajinel, ajsolinel xuquje’ ajchakul rech ri nuk’ulem tzijol ri winaqib’ che ri e chaom rumal k’o kimak k’ax kib’anom.

Paq’ij kamik, eri Gacri k’o 244 reqa’lenel e ajchajinel. Ri k’o jun kitaqanel xuquje’ k’o k’i taq uchakuja ri’, ub’i’ Henry, chi la’ k’ut ka’il wi retal uwi’kaq’ab’ winaqib’. Xuquje’ eri wokajil chajinel rech puqchajinem, rech tob’anik xuquje’ rech ya’ol ucholajil, rech ajchakib’, rech rilik jastaq rech q’alajisab’al, rech ri nimaja rech b’anob’al rilik k’aqb’alil, rech grafotecnia xuquje’ rech achib’al b’anoj k’ax ri’.

Eri ajpatanel ri’ xub’ij eri chak taq kub’an ri Gabinete ri’ are kuchakuj rech kasaqab’isax uwach ri antecedentes policiales, rech uya’ik ri wuj tarjetas decadactilares rech jujun taq winaqil che ri kakita residencia xuquje’ rech ya’ik b’ixik tzijolil chi kech konojel ri q’atb’al Tzij, jacha ri’ ri Ministerio Público (MP), ri Organismo Judicial (OJ) xuquje’ unidades rech ri PNC che ri kechakun pa b’anoj tzukno’jchak.  

Are wa’ rajwaxik kataq ub’ixik rech saqab’isan kitzijol rech kiwuj ri’

·      Rajwaxik katb’e pa le uchakuja ri Gacri k’o pa le 19 avenida 11-00, zona 6 pa uk’u’x nimatinamit.

·      Rech kajach chi la’ ri wujil rech kata chech rajtaqanel ri Gabinete Criminalistico ri’.

·      Chak’ama b’i rachib’al awuj DPI a nimarisam uwach pa media carta.

·      Kak’am b’i k’ak’ awujil rech awalaxib’al.

·      Acholajisam atzijol awujil rech antecedentes policiales ri’.

·      Chak’ama b’i awujil rech antecedentes penales, wexa’ k’o amak ab’anom, rajwaxik kak’am b’i ri wujilal ya’tal rumal ri Tribunal che ri xatchomax wi; we nim ta amak man rajwaxik taj.

·      Man tojom taj kawesaj ri awuj ri’, rajwaxik at kab’e che uta’ik resaxik. Xuquje’ are kesax rumal jun abogado ri’.

Ub’anik usolixik atzijol at

·      At rajwaxik kab’e pa le oficinas rech Gacri

·      Kaweqaj b’i uwuj DPI chi la’

·      Kak’am b’i awujil rech awalaxib’al rech are kukojo rech kub’an rilik rumaj ajno’jchakul rech, rech kuril retal wi’aq’ab’. 30 minutos kanajtib’, e 77 winaqib’ kechomax chi la’ pa jujun taq q’ij, rumal chi la’ ke’opan wi rech kakita ksaqab’ix kiwuj rech antecedentes xuquje’ kachomax resaxik ri junam b’i’aj winaqib’ chi’.

Noticias Recientes