Tajin ukojik ya’olchajinem q’atenik pa 195 chi rachoch tijob’al ri’

Pa le ya’el uchuq’ab’ ri cholchak rech chajinem q’atenik k’ax ri’ eri Subdirección General rech Q’atel k’ax ri’ (SGPD) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), xkiya uchuq’ab’ ri q’atenik k’ax pa 195 chi rachoch tijob’al pa we Amaq’, are tajin ri’ rumal xmajtaj ri tijonem pa rachoch taq tijob’al ri’.

Eri q’atb’al tzij xkib’ij che k’o k’i uwach taq b’anoj tijonem ri’, pcha Policía Tu Amigo, GREAT, DARE, utzijob’exik rech q’atenik k’ax pa kachoch winaq, ri q’atenik itzelb’anik Bulling, jeri ukojik ri Comisiones Escolares rech q’atenik b’anoj k’ax, rech kasaqab’isaxik  pa taq tinamit, rech k’o riqob’al kib’ ri e ajtijoxelab’ xuquje’ rech b’anoj tzijonem chi ke ri nan tat.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción