Xaq’ansax uchuq’ab’ ri ya’olchajinem pa japache’ ri’

Are taqim ya’el uchuq’ab’ ri ya’olchajinem ri’ rumal k’ut xtaq ub’anik ri’ rumal ri ministro rech Gobernación, David Napoleón Barrientos, eri K’amoj ub’e ri Wokajil Japache’ (SGSP) xub’an k’i taq tzukunem ya’olchajinem pa taq le japache’ tz’apib’al rech pa qatinamit, are rech taqim uq’atexik rokik chi’ ri awan jastaq kunb’alil ri’.

Eri Subdirección Operativa rech ri DGSP xub’ij che katajin nim solinem pa le 23 chi japache’ tz’apib’al ri’. Pa le nab’e q’ij k’a pa le jo’ob’ q’ij rech mayo rech 2022 are chi’ xriqitaj 1005 chi ch’a’wib’alil ri’, pa taq le q’ij ri’ rech ri junab’ 2021 ri’, are chi’ xriqitaj 983 chi ch’a’wib’alil ri’.

Pa le junab’ ri’, b’anom chik 93 chi tzukunem ri’ kumal ri reqa’lenel ri Gurpo Élite xuquje’ e ajchajinel rech ri Wokajil Japache’ ri’, kumal reqa’lenel ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) xuquje’ kumal rajq’atol tzij ri Ministerio Público (MP) ri’.

Noticias Recientes