Xetijoxik ri alab’om alitom villanovanos chi rij reta’mab’al k’utb’e

Pa konojel e k’o 100 chi alab’om alitomm rech ri tinamit ri jalajoj taq k’olib’em winaqil rech ri tinamit rech Villa Nueva ri’ xetijoxik chi rij reta’mab’alil rech k’utb’e, kumal reqa’lenel ri Sección rech Educación Vial, rech ri Departamento rech Tránsito rech ri K’amoj ub’e ri Wokajil Ajchajil Tinamit.

Eri Giovanny Tagre, rech K’uttijonem K’utb’e xub’ij che are wa’ k’o nim upatan ketijoxik ri q’apojil ri’ rumal k’ut e are qas e k’o pa riqoj k’ax ri’ aretaq we k’o k’ax kiriqitaj pa taq nimab’e pa we amaq’ xuquje’ rumal ri’ are kub’an chi ke rech k’o kaketa’maj uq’axik ub’ixik ri’ chi rij un utzalaj k’amoj eta’manem chi rij k’utb’e ri’.

Eri q’apojil ri’, xub’ij ri Julio Vásquez, subidirector rech comunicación rech ri q’atb’altzij pa tinamit ri’, rajwaxik b’a’ kakiya’o utzijol xuquje’ ketijon chi rij ronojel ri reta’maxik ri kub’sib’al k’u’x k’utb’e ri’ xuquje’ rech utz chakipixb’ej k’ut ri e kakib’inisaj ri ch’ich’ pa taq nimab’e pa tinamit ri’, xuquje’ rajwaxik kakijipij ub’ixik ronojel eta’manik chi rij wa’ we kamik che ri xketa’maj kuk’ ri e ajtijonelab’ rech ri Departamento rech Tránsito ri’.

Noticias Recientes