Xjach ri chakub’al rech uriqik awan kunab’al rech uq’atexik ri narcotráfico ri’

Pa le Salón Mayor rech ri Ministerio rech Gobernación (Mingob) pa wuqub’ q’ij rech febrero xjach ri chakub’al ub’i’ kits rech q’alajisab’al rilik ri awan kunab’al xuquje’ ri ukiy b’anob’al awan kunab’alil, arech kakojik rech q’alajisab’al uwach taq awan kunab’alil. Eri cholchakunem arech katob’anik rehc ya’ik uchuq’ab’ uriqik uq’atexik ri awan kunab’alil poq’isam kumal ri narcotráfico pa tinamit.

Eri riqon ib’ xk’am ub’e ub’anik rumal ri Quinto Viceministerio rech Antinarcóticos, Werner Ovalle, ruk’ ri Coordinador Regional rech ri Programa SMART rech ri Oficina rech ri Naciones Unidas rech Q’ateb’al Awan Kunab’al xuquje’ B’anoj K’ax (UNODC), Ricardo Gómez ri’; ri k’amal b’e rech ri Instituto Nacional rech Ciencias Forenses (Inacif), Ingrid Romero ri’; ri oficial rech Gestión Consular rech ri Embajada rech Canadá rech Iximulew, Ricardo González ri’, xuquje’ Rajtaqanel ri  Secretaría Ejecutiva rech ri Comisión Q’ateb’al Tijow Awan Kunab’al xuquje’ K’ayin Awan Kunab’al (SECCATID), Fredy Anzueto ri’.

Pa le utzijonik, eri Viceministro Ovalle sib’ala xuya ub’ixik ri upatanib’al ujachik ri chakub’al q’alajisab’al ri’ rech pa le uq’ateik ri narcotráfico, xuquje’ xub’ij ri’ che ri cholchak nab’ejsam rumal ri K’amal B’e Iximulew xuquje’ rumal ri Taqawokajil rech ri Ya’olchajinem pa Amaq’. Xuquje’ xub’ij chi k’o jun nim uchuq’ab’ tajin uya’ik ri b’anoj puqchajinem tzukunik kumal reqa’lenel ri Subdirección General rech Análisis rech Información Antinarcótica (SGAIA), rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), xuquje’ kumal reqa’lenel ri Unidad Especial Antinarcóticos (Unesa) ri’.

Eri oficial rech Gestión Consular, Ricardo González, xub’ij che ruk’ ujachik ri chakub’al ri’ arech kaya uchuq’ab’ ri chakunem rech taq labotorios forenses ri’ arech chajinem pa k’ulb’a’t juyub’ xuquje’ arech unimaxik ri taqanem rech tzukun awan kunab’alil xuquje’ ri ukiy b’anob’al awan kunab’alil. Jeri’ xub’ij che ri puqchajinem q’atenik kuk’ut uwach ri uchuq’ab’ tajin uya’ik wari’ kumal ri keb’ amaq’il nimatinamit arech q’ateb’al ri awan kunab’alil pa rulewal tinamit.

Eri K’amal B’e rech ri Inacif, Ingrid Romero, xuquje’ xub’ij eri utz nim q’atenik wari’ rumal ri chakub’al ri’ kuya ri’ uchuq’ab’ ri chakunem rech ri nimaja rech rilik ri ukiy awan kunab’alil pa le wokajilal, xuquje’ xkub’isaj ub’ixik ri chakunik ri Iximulew are kab’an pa ujikomal ri’. 

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción