Xq’atataj ri b’anob’al awan kunab’al rumal uporoxik ri uk’u’x ri’

Eri b’anoj ri ya’olchajinem kub’sib’al k’u’x xtaq ub’anik rumal ri k’amal b’e Amaq’ Alejandro Giammattei xuquje’ rumal ri taqawokajnel rech ri ya’olchajinem pa we Amaq’, David Napoleón Barrientos, are xchakux uwach rumal ri quinto viceministro rech Antinarcóticos, Fernando Rodas, rumal ri’ k’o nim ri xb’antaj k’olib’alil xjam uwach ri’ che ri kakol wi ri uk’u’x b’anob’al awan kunab’al ri’ le riqom chik pa we Amaq’.

Rumal ri’ are wa’ xb’antaj ri’ ruk’ utob’anik chi rij rumal ri Unidad Especial Antinarcóticos (Unesa) ri’ xuquje’ rumal ri Subdirección General rech Análisis rech Información Antinarcótica (SGAIA) ri’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), are wa’ xb’antaj pa enero k’a pa we q’ij ri’, xporox ri’ qaraj k’o 920 chi nima’q eqa’n chi awan kunab’al pa le nimaja ub’i’ Complejo rech Precursores xuquje’ Sustancias Químicas k’o pa le finca Estanzuela xuquje’ Navajas, pa San José del Golfo, Iximulewal ri’. Eri rajilab’al ri riqom chik k’o ri’ le fenilacetato rech etilo xuquje’ metilamina ri’, are la’ kab’ixik ri kakoj ruk’ ub’anik ri awan kunab’al ri’.

Eri uq’axexik xuquje’ ri uporoxik ri uk’u’x b’anob’al awan kunab’al ri’ are la’ xb’antajik ruk’ ri jikom b’anob’alil xuquje’ ruk’ unimaxik ri kub’sib’al k’u’x ri q’atam ub’anik rumal ri Ministerio rech Ambiente xuquje’ Recursos Naturales (MARN), rumal ri Ministerio rech Salud Pública xuquje’ Asistencia Social (MSPAS) ri’, rumal ri Organismo Judicial (OJ) ri’, rumal ri  Ministerio Público (MP) ri’, rumal ri Instituto Nacional rech Ciencias Forenses (Inacif) ri’, rumal ri’ Secretaría Ejecutiva rech ri Comisión Rech Q’atenel Utijik Awan Kunab’al xuquje’ ri Uq’axexik ri’ ub’i’ (SECCATID). Xuquje’ k’o nim tob’anik xuk’am uq’ab’ chi rij rumal ri’ ri Oficina Internacional rech Asistencia Antinarcóticos xuquje’ rech Nimab’al ri Taqanem ub’i’ (INL, ub’i’ pa tzij inglés) ri’ rech ri embajada rech Estados Unidos ri’.

Noticias Recientes