Xya’ pa utzijolil ri ub’ixik ri ya’olchajinem b’anom ri’ chi ke ri taqawokajnel taq tinamit

Eri Ministro rech Gobernación David Napoleón Barrientos, ri Primer Viceministro rech Seguridad, Carlos Franco Urzúa xuquje’ ri Tercer Viceministro rech Q’atel k’ax ri’, Ronald Portillo Cordón, xkimol kib’ kuk’ ri taqawokajnelab’ rech taq tinamit ri’ rech xechoman chi rij ri ya’olchajinem pa we amaq’ xuquje’ rech ri b’anoj q’atenik k’ax ri chomatal ri’.

Pa le utzij xuya’ ri Ministro rech Gobernación ri’ xub’ij pa ronojel ranima’ uchuq’ab’ ri’ katajin che b’anoj upatan kuk’ konojel ri taqawokajnel rech taq tinamit rech kunimaj ub’ixik chi ke ri’, rumal k’ut eri jujun chi ke are uwach taq ri taqawokaj rumal ri’ K’amol ub’e Amaq’il ri’ xuquje’ rech ketob’anik pa jikomal taqanem pa amaq’ ri’ xuquje’ pa le ya’olchajinem pa taq ri jujun tinamit ri’.

Rumal ri’ eri Primer Viceministro rech Seguridad, Carlos Franco Urzúa xub’ij che ri qas taqim ub’anik pa le riqb’al ib’ chomanem ri’ are la’ rech qas kach’ob’ rij ri’, che ri ya’olchajinem k’o nim upatanib’al pa we amaq’, rumal k’ut eri e’ajk’amol b’e ri’ e are ri q’atb’al tzij pa tinamit ri’, pa le k’amoj b’e ri’ xuquje’ kena’w che kasik’ixik ri wokajil winaqilal ri’ rech uq’atexik ri b’anoj k’ax pa taq tinamit ri’.

Xuquje’ xub’ij, xojrachb’ilaj ri Tercer Viceministro rech Q’atel k’ax ri’ rumal ri’, xya’taj uchuq’ab’il ri no’jb’ixik chi ke ri q’atb’al tzij kitzijol e’ajb’anol k’ax ri’ rumal ri’ k’o ri utz xb’antaj ri’.

Chi rij wari’ eri Viceministro Franco xub’ij che ri una’ojil wari’ are rech eri jujun taqawokajnel taq tinamit kaketa’maj jas ri ub’anik ropanik uchuq’ab’ ri b’anoj k’ax pa taq ri katinamit ri’, “eri e are ri’ keta’m k’ut jas le katajin kak’ulmataj pa katinamit, rumal ri’ sib’alaj kaqato ri kitzij kakib’ij, xuquje’ xna’tix ub’ixik chi ke ri kichap are rech ketob’an b’a’ pa le q’atenik ri b’anoj k’ax ri’”, xcha’.

Rumal ri’, eri Franco Urzúa xub’ij che ri Ministro kuk’ ri Viceministros sib’alaj konojel ketob’an ri’, rumal ri’ sib’alaj katajin uchomaxik rech uloq’oq’exik uwach ri kichak ri’, are la’ kaq’axexik pa taq katinamit rech qas k’o b’a’ ri utz ya’olchajinem kab’an ri’.

Eri Viceministro xukoj che utz k’utem ri’ ri ub’antajil ri Antigua Guatemala ri’ chi la’ xaq katajin k’ut kakimolij kib’ ri empresario, winaqilal xuquje’ ri ajkalte rech xkikoj ri cámaras ri’, ri are ri’ jun nim k’amoj ub’e ri ya’olchainem chi’ xuquje’ are la’ uk’utum che utz b’anom ruk’ wari’, rumal ri’ sib’alaj xub’ij che qas kach’ob’ ub’antajik ri’ rech b’a’ k’o ri utz kakib’an ri’, eri Ministerio ri’ kakowon che katijoxik ri e’ajchajil tinamit rech kakib’an pa jikomal ri kichak ri’.

Rumal ri’ eri Tercer Viceministro rech Q’atel k’ax ri’ Ronald Portillo, xub’ij ri’ che ri Taqawokajnelab’ rech taq tinamit ri’ eri kipatan pa le Kiq’atanik, are rech la’ kakiwok uwach ri cholchak, kakinuk’ uwach, kakipatanij uwaach ri’, kakik’am ub’e ub’anik xuquje’ kakiterenb’ej uchomaxik, jeri’ kakicholchakuj, kakichoq’axej xuquje’ kakib’an b’iw ub’ixik ri q’atenik b’anoj k’ax ri’ rech qas k’o ya’olchajinem winaqil ri’.

Eri upatanik ri Vicedespacho ri’ are la’ katob’anik rech kab’antaj ri chakunem ri’ pa le Unidad rech Prevención Comunitaria rech ri K’ax ri’ (UPCV) ri’, rech ri Subdirección General rech Q’atel k’ax ri’ rech ri Taqawokajil Ajchajil Tinamit (SGPD) xuquje’ rumal ri Secretaría Ejecutiva rech ri Servicio Cívico ri’. 

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción