Xya’taj utzijolil ri jastaq xriqitaj, ri tiko’n awan kunb’al xporox ri’ xuquje’ kuk’ ri xechapataj kuk’ ri narcotráfico pa we junab’ ri’

Eri ministro rech Gobernación, David Napoleón Barrientos xuquje’ ri Taqanel rech ri Estado Mayor rech ri Ministerio rech ri Defensa Nacional, William López Chay xkiya loq utzijol chi rij ri jastaq pwaqil xriqitaj ri’, ruk’ ri tiko’nib’al rech awan kunb’al xporox ri’, are la’ xub’ano rech xb’an jun nim q’atenik pwaq pa kq’ab’ ri narcotráfico pa we junab’ ri’.

 “Eri chak xb’antaj ri’ pa we amaq’ are la’ xuq’ansaj uq’ij upatan ri wokom taqawokaj rech Iximulew pa le q’atenik ri narcotráfico ri’”, xcha’ ri Barrientos Girón.
Eri taqawokajnel rech ri ya’olchajinem pa Amaq’ xub’ij che ri katajin jalajoj uwach q’atenik ri awan kunb’al ri’ ruk’ utob’anik ri Ministerio rech Defensa (Mindef), ruk’ utob’anik ri Ministerio Público (MP) xuquje’ ri Ministerio rech Gobernación (Mingob), rumal ri’ xb’antaj kowonem xriqitajik Q776 millones chi pwaqil ri’; xuquje’ xechap ri’ e 990 chi uwinaqil ri narcotráfico ri’ e 16 chi ke xa’ xtaq loq kchapik rumal Estados Unidos ri’.

Xub’ij chik che riqom chik 9 millones raqan ichaj rech amapola, 3 millones raqan ichaj tikom rech marihuana xuquje’ 1 millón 800 mil chi uche’al ichaj rech coca, eri rajil ri’ are Q1440 millones chi pwaqil ri’.

Riqom chik 521 nima’q upajb’alil uk’u’x b’anob’al awan kunb’al xuquje’ porom chik 824.64 chi eqa’nib’al ujpajb’alil ri’, eri Barientos Girón xub’ij “are wa’ kub’an utz k’utb’al qech chi kuwach ri Amaq’ilal ri’”, xcha’.

Xub’ij chik chi k’o awam kqajib’al xik’ach’ich’ tulisam chik uwach taq ruk’ utob’anik ri Wokajil Ajchajil Iximulew, ri MP xuquje’ ruk’ katob’anik ri unidades antinarcóticas, k’o 21 kqajib’al xik’ach’ich’ tulisam uwach ri’, rumal ri’ xeq’atexik ri xik’ach’ich’ rech ri narcotráfico rech keqaj ta chik ri’.

Pa k’isb’al ri’ eri ministro xub’ij chi k’o chik oxib’ ik’ e k’ot chik xik’ach’ich’ rech ri narcotráfico e qajinaq ta chik ri’, are wa’ jun nim utzil kub’an chaqe ri’. 

Noticias Recientes