Eri DIDAE sib’alaj xkisolij pa taq le nimaja rech taqawokajil rech uq’atexik k’ax ri’

Eri jun puqchajinel Desactivación rech Explosivos «EDEX», rech ri Wokajil Ajtzukunelab’ xuquje’ rech Uq’atexik uwach k’aqb’al xuquje’ poq’sab’al (DIDAE) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit, e tob’am rumal ri Can ub’i’ Manolo, k’o jo’ob’ chi nima’q rachoch taqawokajil xuquje’ embajadas che ri e k’o pa Iximulew ri’, rech uq’atexik b’anoj k’ax ri’.

Eri solinem ri’ are xb’antaj kumal pa le Rachoch ri Embajada rech Estados Unidos, ri Rachoch ri Embajada rech Israel, pa le Nimarachoch ri embajador rech Israel, pa le nima wokomja rech ri Ministerio rech Gobernación ri’ xuquje’ pa le Nimarachoch Wokajil Ajchajil Tinamit ri’.

ri b’anoj tzukunem ri’ ruk’ wa’ are xtaqixik uq’atexik ri b’anoj k’ax ruk’ k’aqb’alil pa taq le rachoch ri taqawokaj pa nimatinamit ri’.

Noticias Recientes