Eri Oficina rech Q’atenik k’ax ri’ tajin katob’an pa le uterenb’exik ri ya’olchajinem pa Villa Nueva ri’

Are la’ rech b’anoj utz ya’olchajinem chi ke ri winaqil pa Villa Nueva ri’, eri Oficina Municipal rech Q’atenik k’ax ri’, oxib’ uwach  uchakuxik ri’, chi’ k’ut katajin wi che rilik uch’ob’ik ri puq esal rachib’al chajinem katajin ri’ xuquje’ pa le b’anoj uchak ri wokajil ri’ rech kab’an kachajixik ri k’ayij e k’o apanoq ri’ ri kojom wi esal rachib’al chajinem k’o ajchoq’e ri’.

 “Maltyox che ri utz b’anoj chak rumal ri Oficina Municipal rech Q’atenik k’ax chi’, rumal ri’ tajin xe’opan ri’ ri e ajchoq’e taq ri k’ayij chi’ xuquje’ rech taq ri nimak’ayib’al pa tinamit ri’, rech xakiya’ k’ut ri esal rachib’al chajinem ri’ uquje’ rech pa kub’sib’al k’u’x b’a’ katerenb’ex rilik ri chajinem ri’, pa taq le kichak ri’”, xcha’ ri Ingeniero Juan Ochoa, ajilol rech ri terenb’em chajinem ri’.

We kamik k’o chik esal rachib’al chi rij taq ri q’atb’al tzij ri’, rech kaka’y panoq pa taq ri k’ayib’al pa le nimak’ayib’al rech Ciudad Real ri’ xuquje’ pa le K’ak’ Nimak’ayib’al ri’, rech pa amaq’el kab’an uchajixik ri ucholajil ri q’axnik chi’. Pa le b’anoj uterenb’em chajinem ri’, keriqitaj chi’ ri reqa’lenel rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), e are k’ut kakib’an ri ya’el tob’anik chi ke ri winaqil chi’ pa le uq’atexik ri k’ax ri’.

Eri Oficina Municipal rech Q’atel k’ax ri’, are la’ jun utz k’utb’al rech katerenb’e ub’anik jacha’ ri kakib’an ri jachakub’al che ri e kojom chik, xuquje’ rech pa ukojik nik’aj chik, rech kak’ut ri’ che ruk’ ronojel k’u’x anima’ chuq’ab’ kab’an uwach ronojel ri taqim uchakuxik pa taq ri wokajilal ri’.

Noticias Recientes