Eri Prevención Comunitaria rech PNC xub’an 396 mil chi nimatob’anik chi ke winaqil e aj iximulew

Pa enero k’a pa le 27 rech diciembre rech 2022, eri Subdirección General rech Prevención rech ri Delito (SGPD) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) xkowon che unimaxik upatanexik uwach ri Cholchak rech Prevención Comunitaria ri b’anoj utzilem chi ke 396 mil 700 chi winaqil e aj iximulew.

Eri rajilab’al xya pa utzijol rujmal ri SGDP xuq’alajisaj chi k’o 25 mil chi b’anowem xb’antaj ri’, chi ke ri’ e k’o  9 mil 014 chi solinik xkib’an pa uk’olib’al k’ayinem, k’o 3 mil 850 tob’anik xb’an chi ke líderes comunitarios, k’o 2 mil 160 tob’anik xb’an chi ke ri q’atb’al tzij, k’o 1 mil 538 chi tzijol xb’an uchi’ kachoch winaq ri’, k’o 1 mil 460 chi tzijol xb’ant chi ke ri e ajq’axel tzijolinem, k’o 832 chi tzijol xb’an chi ke ri líderes religiosos xuquje’ k’o 427 servicios humanitarios xb’an pa taq nimab’e ri’.

Eri k’i uwach chi b’anowem tob’anik xb’antaj ri’ rech xekoj 122 chi komon rech COCOPRES, k’o 100 chi upatanexik ri cholpatan xb’anik ub’i’ Un Día con tú Comunidad, k’o 24 chi ilowem xb’antajik rech uq’atexik b’anoj k’ax toq’inik pwaq ri’, k’o 115 saqab’isanem uwo taq xan xb’an pa tinamit, k’o 839 chi b’anowem rech na’ojib’alil xuquje’ etz’anemalil ri’; xuquje’ k’o 451 chi b’anowem je’lb’anob’al xuquje’ q’ojomanem b’ixonik xb’antaj ri’.

K’uttijonem xuquje’ Na’tib’alil ri’

Eri Subdirección General rech Prevención rech ri Delito xub’an 125 chi k’uttijonem chi ke uwinaqil rech ri komon q’atenel uwach ri ciberbullying, (ciberacoso) ri’, k’o 158 chi k’utub’al pixab’nik xb’an chi rij ri grooming (rech Itzelb’anowem pa uwachwuj kematz’ib’) ri’, k’o 119 k’utub’al pixab’nik xb’an chi rij uq’atexik uwach ri  sexting(tzij rech b’anoj achk’ulaj ib’) ri’, k’o 71 pixab’nik xb’an chi rij uq’atexik ri phishing (releq’axik kitzijol wianq) ri’, k’o 111 pixab’anik xb’an chi rij ri sextortion (ub’i’ chantaje sexual) ri’, k’o 72 pixab’anik xb’an chi rij ri malware  (ub’i’ programas maliciosos) ri’, k’o 486 chi k’uttijonem pixab’nik xb’an chi rij ri taqanem rech uq’atenik ri k’ax ub’i’ Femicidio ri’ ruk’ nik’aj chik b’anoj k’ax chi ke ri ixoqib’ ri’, k’o 373 pixab’nik xb’an chi rij ri taqanem rech q’atenik b’anoj k’ax chi ke winaq pa kachoch, xuquje’ k’o 220 chi toq’inik pwaq xq’atexik uwach ri’.

Xuquje’ xekoj komon rech kakichomaj ub’anik kanimaq’ij rech qanan, rech qatat, kech ri ixoqib’, rech uq’atexik ri b’anoj ch’ijom k’ax chi ke winaq, rech uq’atexik ri awan kunb’alil, rech uq’atexik b’anoj k’ax chi ke ri winaqil kepe pa taq ri tinamit xuquje’ chi ke ri ixoqib’ kepe pa taq le juyub’ ri’.

Noticias Recientes