Xb’antaj 54 mil chi puqchajinem tzukunik pa k’isb’al junab’ kumal ajchajil tinamit ri’

Eri rajchak reqa’lenelab’ ri Subdirección General de Prevención rech ri Delito (SGPD) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) pa ronojel xkib’an 54 mil 507 chi puqchajinem tzukunik pa le juntir le junab’ 2022.

Eri rajilab’al xuya’ loq ri SGDP are kuk’utu che xb’antaj 23 mil 253 chi b’anoj ya’olchajinem tzukunik, 17 mil 842 chi puqchajinem kumal ajchajil tinamit pa taq uk’olib’alil rachoch taq tijonem, rech uq’atexik ri b’anoj taq k’ax, xek’oji pa 3 mil 276 chi k’olib’al chajinem xuquje’ pa le 1 mil 735 chi k’olib’al chajinem xkib’an ri’.

Xuquje’, eri subdirección ri’ sib’alaj xtob’anik pa 13 chi tzukunem, e 7 chi e ajpache’ xkiq’axe’j b’i, k’o 40 chi tzijonem kuk’ ri winaqil xkib’ano rech uq’atexik ch’a’ojinik, k’o 905 resaxik k’aqb’al xkib’ano ri maj kiwujilal, k’o 558 chi uch’ao’ojil xkiq’atij uwach xuquje’ k’o 662 chi uya’ik wujil xkib’ano rumal xkisach ri winaqil pa katukel ri’.

Xuquje’ xek’oji pa 2 mil 213 chi solinem tzukunik, pa wuqub’ chi b’anoj solinem pa rachoch japache’ tz’apib’al, e k’o wuqub’ chi e ajpache’ xkik’am b’i xuquje’ k’o 589 chi tojb’al xkikoj chi ke ri e ajb’inisal ch’ich’.

Noticias Recientes