Eri q’atb’al tzij rech Gobernación ketajin che uya’ik uchuq’ab’ ri chakunem pa uq’ab’il wokajilal pa le 2023

Eri Ministro rech Gobernación, David Napoleón Barrientos, xmolin kuk’ ri viceministros, ri taqanel rech wokaj achajil tinamit xuquje’ kuk’ ri e ajtaqol b’anoj chak rech ri uq’ab’il ri Mingob, rech xya utzijob’exik chi ke ri Cholchak patan rech 2023, rech are kuya’o nim uchuq’ab’ ri b’anom chakunem ri uq’ab’il ri Taqawokajil rech Ya’olchajinem pa Amaq’.

Eri cholchak ri’ are la’ kuya’ uchuq’ab’ rech uq’atexik ri b’anoj k’ax pa tinamit chi ke ri winaqilal, pa le komon b’anoj ya’olchajinem q’atenik ri b’anoj k’ax pa uq’ijolal ri’.

Eri Barrientos, xub’ij che katajin ri b’anoj uchakuxik rech ya’el uchuq’ab’ ri q’atenik solinem ri’ xuquje’ rech urilik we utz ri katajin ub’anik ri’. “Eri b’anowem ri’ are la’ kab’an pa aninaqil, pa unajil xuquje’ pa le uq’ijol ri b’anoj Cholchak rech Transformación Policial ri’, xuquje’ rech uk’exik uwach ri b’anoj chakunem ri’ pa wokajilal ri’”, xcha’ ri nim patanel.

Eri q’atb’al tzij rech Gobernación xub’ij che ronojel ri uq’ab’il ri taqawokajil ri’ rajwaxik kakicholajisaj uwach ri cholchak rech b’anoj utzilem chi ke ri winaqil e aj iximulew ri’.

Noticias Recientes