Eri q’atb’al tzij xb’an k’i taq tzukunem solinik pa uq’ijolnimaq’ij rech k’isb’al junab’ ri

Pa jalajoj taq k’olib’em pa qatinamit, erireqa’lenelab’ ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), pakomonchak ub’anik kuk’ ri reqa’lenelab’ ri WokajilAjchajil Amaq’ Iximulew, pa nab’e q’ij rechdiciembre kanoq xkimaj loq ub’anik ri chajinemwinaqilal, rech uq’atexik ri b’anoj taq k’ax xuquje’ rech q’atenik ri b’anoj k’ax chi ke ri winaqil e ajiximulew ri’. 

Eri q’atb’al tzij e taqanel rech ri chajinem tinamitxkikoj pa komon ri’ xkikoj K’olib’alil Chajinem paWokajilal pa taq ub’e’al kiq’axenik winaq pa taqch’ich’ ri’, rech kilik we man e k’ot winaq taqomkichapik ri’, rech maj jun winaq kuq’axe’j tane’ b’ijastaq pa usaqilal xuquje’ ri ch’ich’, kejach’ich’ che ri xa’ eleq’am ri’. 

Xuquje’ sib’alaj e k’i e ajchajil tinamit ketajin pachajinem ri’ e k’o che kaqan kewa’katik xuquje’ chirij kejach’ich’ kakib’an ri chajinem, pa uk’olib’alilxuquje’ chi rij taq nimak’ayib’al, chi rij taq rachochpwaqb’al  ja, pa kitak’alib’al ch’ich’, pa uk’olib’alk’ayinem, pa plazas financieras, pa cajeros automáticos xuquje’ pa taq k’ayib’alil, chi la’ k’utche ri qas keriqitaj wi winaq che b’anoj loq’oj pak’isb’al junab’ ri’. 

Chajinem Tzukunik pa taq nimab’e

Pa le b’anowen ri’, eri reqa’lenelab’ riDepartamento rech Tránsito rech ri PNC, sib’alajketajin che b’anoj tzukunem pa taq nimab’e, rechkakilo we k’o pa ucholajil kiwujilal ri e ajb’inisalch’ich’ ri’, we kakinimaj ri retal b’anoj wa’katem pataq nimab’e, rech man kakirumumij ta kib’ ri’ xuquje’ rech katijom ta tzam kakib’inisaj ri kich’ich’ ri’. 

Xuquje’ rech kakilo we man titz’om ta b’i winaq pataq le ch’ich’ ri’, xuquje’ rech kakilo we ketajein che unimaxik tzij rech kakib’an kuwenta kakisolkopij takib’ pa taq nimab’e xuquje’ rech we kakinimaj riTaqanem rech K’utb’e pa Nimab’e ri’. 

Eri b’anoj taq tzukunem chajinik ri’ are la’ tajinub’anik jacha k’o pa le Choltaqanem ub’i’ Plan Operativo 39-2022 Chajinem rech pa Nimaq’ijAlaxib’al xuquje’ pa K’isb’al Junab’, taqom ub’anikrumal ri Wokom Taqanelab’ rech Iximulew pa le upatanem rumal ri Ministerio rech Gobernación (Mingob) ri’.

Noticias Recientes